Raad Lelystad wikt en weegt over bezuinigingen

Lelystad - De gemeenteraad heeft dinsdag de dreigende bezuinigingen op het re-integratieproject van de Batavia en Flevodrome geschrapt. Een voorstel om poppodium Corneel voortaan een sluitingstijd van 01.00 uur ’s nachts op te leggen, werd nipt weggestemd.

Zuinig

De discussie tijdens de afgelopen twee vergaderingen van de gemeenteraad gingen over het financiële perspectief van de gemeente voor de komende jaren. En dat ziet er niet goed uit. Doordat het Rijk zuinig is geweest met haar uitgaven en die elf miljard euro lager uitvielen, heeft die zuinigheid direct financiële gevolgen.

Het Gemeentefonds, het fonds waaruit alle gemeenten in Nederland hun bijdrage van het Rijk krijgen, wordt door die zuinigheid namelijk ook minder goed gevuld. Het Rijk hanteert de ‘Trap op, trap af’-systematiek: geeft men zelf minder geld uit, dan krijgen de gemeenten ook minder, geeft men meer geld uit, dan krijgen de gemeenten ook meer. Vandaar dat Lelystad voor de komende jaren aan de vooravond staat van weer eens ingrijpende bezuinigingen.

Voorlopige werkelijkheid

Overigens bestaat er in den lande veel verzet tegen deze systematiek en tekenen de gemeenten via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) daar ook protest tegen aan. Het is namelijk nogal wrang dat als het economisch weer goed gaat met Nederland, gemeenten moeten bezuinigen, maar wel steeds meer taken op hun bordje krijgen.

Vooralsnog is dat de werkelijkheid waar Lelystad het mee moet doen. Vandaar dat er via de Kadernota, het financiële perspectief voor de komende jaren, werd voorgesorteerd op bezuinigingen, die dan later dit jaar bij de vaststelling van de begroting voor 2020 ook daadwerkelijk zullen worden vastgesteld.

Batavia en Flevodrome

Twee door het college van burgemeester en wethouders voorgestelde bezuinigingen vond de gemeenteraad zonder meer te gortig: de bezuinigingen op Flevodrome en de Bataviawerf. De jaarlijkse bijdrage van 350.000 euro aan Flevodrome zou in vier jaar tijd moeten worden afgebouwd, net als de jaarlijkse bijdrage van 300.000 euro aan de Bataviawerf.  Via Flevodrome worden jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen, begeleid naar werk of opleiding. Via het re-integratieproject op de Bataviawerf proberen werkmeesters mensen met een uitkering weer naar werk te begeleiden.

Volgens het college zijn de resultaten van beide projecten onvoldoende. De gemeenteraad is het daar niet mee eens en wil beide projecten voortzetten.

Corneel

Een groot deel van de discussie dinsdag ging over poppodium Corneel. Zo was er een voorstel van Leefbaar Lelystad, gesteund door PVV en Forum voor Ouderen, om de jaarlijkse subsidie van 350.000 euro aan poppodium Corneel in drie jaar tijd af te bouwen. Dat dat voorstel het niet zou halen, was wel duidelijk. Volgens Leefbaar Lelystad kan het poppodium ook zonder subsidie draaien, maar veel partijen in de gemeenteraad weten dat er geen enkel poppodium in Nederland is dat zonder subsidie draait. En de meeste partijen vinden Corneel een waardevolle toevoeging voor de stad.

Het voorstel van de drie partijen om Corneel voortaan een dwingende sluitingstijd van uiterlijk 01.00 uur op te leggen, leek echter wel kans te maken op een meerderheid aan stemmen in de gemeenteraad. VVD steunde het voorstel en ook InwonersPartij leek genegen het te steunen. Leefbaar vindt dat Corneel, door bijvoorbeeld danceparty’s te organiseren die tot diep in de nacht duren, oneerlijke concurrentie biedt aan de horeca in deze stad. Meerdere partijen en wethouder Peter Schot wezen er echter op dat door zo’n dwingende sluitingstijd de exploitatie van Corneel ook onder druk zou komen te staan. Ternauwernood trok de VVD daarom, tot groot chagrijn van Leefbaar, haar steun in. Ook InwonersPartij ging niet mee.

Betaald parkeren

En natuurlijk is er geen enkele discussie over financiën in de gemeenteraad waarin het betaald parkeren niet aan de orde komt. Het voorstel van het college was om 200.000 euro te reserveren om daarmee een pilot voor het eerste uur gratis parkeren in het Stadshart mogelijk te maken, maar dat is door de gemeenteraad niet gehonoreerd. Het voorstel zelf zal later nog wel door de gemeenteraad worden besproken, maar de kans dat de gemeenteraad ermee akkoord gaat, lijkt bij voorbaat gering.

Leefbaar Lelystad zag daarbij nog een ander voorstel net sneuvelen. De partij wilde een nachttarief van één euro per nacht voor geparkeerde auto’s in de parkeergarages in het Stadshart, maar kreeg daar (net) de handen niet voor op elkaar.

Tuingrenzen

Ook een voorstel om 125.000 euro te reserveren voor de controle op tuingrenzen werd door de gemeenteraad weggestemd. Daarmee moet worden gecontroleerd of inwoners, stiekem of onbewust, gemeentegrond bij de tuin hebben getrokken, maar dat geld kan volgens de gemeenteraad beter worden besteed. In dit geval wordt de regeling waarmee eenzame ouderen gratis kaartjes kunnen krijgen voor de Stadsbus en De Opstap er mee voortgezet en is er blijvend geld om te kijken of er een creatieve broedplaats voor jongeren in Lelystad kan komen.

Kleinere voorstellen

En dan zijn er altijd nog een aantal kleinere voorstellen. Zo stelt de gemeente op initiatief van Leefbaar Lelystad een ‘sporttafel’ in, waarin sportverenigingen, ondernemers en onderwijs gaan kijken hoe sport op school en in de vrije tijd bevorderd kan worden.

Daarnaast komt er een onderzoek naar de beschikbaarheid van de Multi Functionele Accommodaties voor verenigingen en initiatieven. De laatste tijd zijn daar bij de gemeente en gemeenteraad de nodige klachten over binnengekomen. De beheerders van de gebouwen zouden weinig flexibel zijn en in de weekenden zijn de mogelijkheden sowieso beperkt. Maar de gemeente geeft per jaar wel tussen de 500.000 en 750.000 euro uit aan dat beheer. Een onderzoek moet uitwijzen of er door het beheer op andere wijze of door een andere partij te laten doen, meer flexibiliteit voor hetzelfde of minder geld mogelijk is.

Kubus

En er zijn natuurlijk ook opmerkelijke voorstellen die het  iet halen. Zo wilden Leefbaar Lelystad, de PVV en Forum voor Ouderen onderzoeken of de activiteiten van Kubus voortaan kunnen plaatsvinden in de MFA’s, zodat het volgens Leefbaar dure gebouw kan worden afgestoten. Het voorstel werd gesteund door collegepartij InwonersPartij, maar kreeg geen meerderheid.

Stakende stemmen

En dan zou je denken dat de gemeenteraad na twee volle en lange avonden vergaderen heeft ingestemd met de Kadernota 2020-2023, maar dat is niet het geval. Omdat de stemmen op een aantal amendementen en moties staakten, er waren evenveel voor- als tegenstemmers, moet dat in de volgende gemeenteraadsvergadering gebeuren. Maar dat gebeurt dan zonder discussie vooraf…