Gesprekken over nieuwe coalitie gaan verder met zes partijen

Lelystad - Bij de vorming van een nieuw bestuur voor de provincie wordt nu eerst verkend wat de mogelijkheden zijn voor een voortzetting van de oude coalitie (VVD, CDA, ChristenUnie, PvdA en D66), aangevuld met GroenLinks. Forum voor Democratie (FvD) lijkt daarmee buiten de boot te vallen.

Niet makkelijk

Provinciale Staten hebben woensdagavond kennis genomen van het verslag van de twee nieuwe informateurs, die gesprekken voeren met de dertien partijen om te zien welke coalitie er mogelijk is.

Dat is geen gemakkelijke opgave. De verkiezingen kennen drie winnaars: Forum voor Democratie, die in één klap de grootste werd in Flevoland, GroenLinks die haar zetels verdubbelde van twee naar vier en Denk, die met één zetels in de staten kwam. Maar doordat de zetels verdeeld zijn tussen dertien partijen, is het geen gemakkelijke puzzel.

Eerste keus

In eerste instantie waren de gesprekken gericht op een coalitie van Forum voor Democratie, VVD, CDA, ChristenUnie en PvdA. PvdA haakte al snel af, waarna de nieuwe informateurs Willibrord van Beek en Bas Jan van Bochove werden aangesteld om te zien welke partij er bij de eerste vier zouden  kunnen aanhaken.

Mogelijkheden

De twee hebben eerst gekeken of PvdA alsnog kon aanhaken of dat GroenLinks haar plaats kon innemen. Beide partijen zien een samenwerking met FvD echter niet zitten.

Daarna hebben de informateurs gekeken of er een andere partij kon aanschuiven. Daartoe kwamen de PVV, 50 Plus en SGP in beeld. Uiteindelijk kwamen VVD, CDA en ChristenUnie tot de conclusie dat er met geen van deze drie partijen een dergelijke combinatie mogelijk is, ‘vanuit verschillende overwegingen’. FvD gaf op haar beurt aan dat al die drie partijen zouden kunnen toetreden tot een coalitie.

Gesprekken met zes

Vanwege die patstelling geven de informateurs aan nu op korte termijn gesprekken voeren met VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, ChristenUnie en D66, om te zien of daarmee een meerderheidscoalitie kan worden gevormd. Die combinatie zou op 21 van de 41 statenzetels kunnen rekenen, een minieme meerderheid.

Bezwaren

Woensdag bleek wat de bezwaren zijn van de verschillende partijen tegen verschillende combinaties. PvdA en GroenLinks ervaren te grote verschillen tussen haar standpunten en die van Forum voor Democratie.

De VVD gaf aan het jammer te vinden dat een aantal kleine partijen (PvdA en D66) weigeren in gesprek te gaan met FvD en PVV, maar geeft ook aan dat men zich zorgen maakt bij een coalitie die een kleine meerderheid heeft over de stabiliteit van FvD. Die partij stond met tien mensen op de lijst, waarvan drie Noord-Hollanders. Eén daarvan is naar Flevoland verhuisd, maar er zijn nu niet direct reservestatenleden als er zich iets voor zou doen binnen de partij. En bij een nieuwe partij moet je altijd afwachten hoe stabiel die blijkt te zijn.

Het CDA ziet het liefst een coalitie met in ieder geval de twee winnaars, FvD en GroenLinks, maar ziet ook dat dat niet gaat lukken. Samenwerking met de PVV zou moeilijk worden, vanwege de opstelling van die partij de afgelopen acht jaar in Flevoland en vanwege de wonden die de eerdere samenwerking landelijk met de PVV bij de partij hebben geslagen. ‘Dat is binnen onze partij nog altijd een open zenuw,’ aldus Jan-Nico Appelman.

Forum voor Democratie concludeert dat er tot nu toe maar bitter weinig over de inhoud gesproken is, maar dat het vooral lijkt te gaan om wie wel met wie en wie niet met de ander wil. ‘Het gaat vooral over ‘Niet met die’ en ‘Niet met die’. En er was in de eerste combinatie meer één zetel extra nodig. FvD vindt PVV, 50 Plus en SGP prima kandidaten voor een meerderheidscoalitie,’ zei Gert Jan Ransijn.

(Nog steeds) niet makkelijk

Vooralsnog gaan de gesprekken dus echter zonder de grootste partij verder. ‘Maar dat wil niet zeggen dat dat  niet kan veranderen,’ zei informateur Van Beek. Er kunnen nog steeds partijen bij komen of af vallen. ‘We hebben nog geen enkele fractie laten weten dat ze niet meedoen.’ En, geeft hij aan, het is nog steeds geen gemakkelijke puzzel. Want ook tussen deze zes partijen zijn er nog wel wat verschillen te overbruggen.

Gerelateerd nieuws