Stationsplein
Door Kees Bakker

Niet voor bange mensen

Lelystad - Politiek is niet voor bange mensen. De gemeenteraad staat aan de vooravond van twee belangrijke beslissingen. Ten eerste zal er moeten worden besloten over bezuinigingen en dat roept altijd verzet op. Of het nou gaat om Flevodrome of de Bataviawerf, bezuinigingen gaan niet alleen over instellingen, hun werk en/of het voortbestaan daarvan, uiteindelijk gaat het ook om mensen.

En dan gaat het niet meer alleen om ratio en verstand, maar ook om emoties.

Een ander besluit is een verkenning van eventuele woningbouw in de Noordzoom. Ook daar gaat het niet alleen om een rationele keuze, maar viert juist de emotie hoogtij.

Die twee aanstaande beslissingen hangen ook nog enigszins samen. Het laten bouwen van kapitale villa’s in de Noordzoom is uiteindelijk financieel gezien goed voor de stad. Mensen met hogere inkomens die hier komen wonen en geld uitgeven in de stad en bovendien veel gemeentelijke belasting (OZB) betalen. Dat is iets waar de hele stad voordeel van heeft.

Maar dan de emotie. Als de laatste maanden iets gebleken nis. Is het wel dat omwonenden van de Noordzoom erg gesteld zijn op het karakter van dat gebied en niet willen dat daar iets aan veranderd. Tel daarbij dat er ongelukkig is gecommuniceerd door de gemeente over de plannen en de status van die plannen, en dat maakt dat er geen beslissing kan worden genomen waar iedereen blij mee is.

Het gaat om een ‘verkenning’ naar woningbouw in het gebied, waarbij gekeken wordt of dat kansvol is, om hoeveel woningen het dan zou kunnen gaan en of er op een bepaalde manier draagvlak kan worden gevonden voor de plannen bij omwonenden. Maar dat laatste lijkt, mede door de wat ongelukkige communicatie rond de Noordzoom, bij voorbaat een kansloze missie. Want zodra er plannen zijn om echt te gaan bouwen in  het gebied, al gaat het maar om één kapitale villa per veld, zullen de tegenstanders talrijk zijn en het verzet hardnekkig.

De discussie is namelijk niet meer genuanceerd, waarbij er nog kan worden gezocht naar compromissen. Nee, de discussie wordt, zoals zo vaak vandaag de dag, gevoerd in uitersten. Je bent voor of je bent tegen woningbouw in dat gebied. En het gemeenteraadslid dat meent goede redenen te hebben om voor te zijn, moet stevig in zijn of haar schoenen staan.

De Noordzoom zou zich tegelijkertijd kunnen lenen voor een mooi experiment. Je zou, na een verkenning naar mogelijke woningbouw in het gebied, een evenwichtige opsomming kunnen maken van de voors en tegens, en dat kunnen voorleggen aan de inwoners van Lelystad middels een referendum. Het zou dan ook interessant zijn om te zien wat omwonenden vinden en wat de rest van Lelystad vindt.

Maar eerst moet de politiek een beslissing nemen over de verkenning, in dezelfde tijd dat er besloten moet worden over bezuinigingen. Geen gemakkelijke keuzes. Politiek is niet voor bange mensen.