Kamerlid en gedeputeerde in gesprek over klimaatakkoord

Lelystad - 'Het is als een pudding aan de muur spijkeren', zo ver lopen de meningen over de energietransitie nog uit elkaar. Dat zei Tweede Kamerlid William Moorlag afgelopen maandag in Lelystad. Op uitnodiging van de PvdA sprak hij met gedeputeerde Jop Fackeldey en andere aanwezigen over het landelijke klimaatakkoord.

Kern van dat akkoord is dat Nederland moet overschakelen op andere energiebronnen. Onderdeel van deze energietransitie is het geleidelijk afschaffen van aardgas als verwarmingsbron. Volgens Moorlag is het duidelijk dat er iets moet gebeuren. De discussie gaat over het hoe en ook wel over het wanneer. De inzet van de PvdA is dat de maatregelen die genomen worden groen genoeg moeten zijn, en dat de lasten eerlijk worden verdeeld.

Inwoners laten meedenken

Fackeldey denkt dat het draagvlak voor de maatregelen groter zal zijn als mensen het zelf ook echt als verbetering ervaren. Daarom is het verstandig om vooral gemeenten en provincies in te schakelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat inwoners maximaal meedenken over de transitie, zodat die haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar zal zijn. Bij betaalbaar denkt hij dan ook vooral aan de burgers.

Moorlag was het daarmee eens. Hij voegde toe, dat het overleg over de uitvoering ondersteund moet worden door geld en regels (en voldoende koffie). Draagvlak is minstens net zo’n grote uitdaging als techniek.

Warmtevisie

De gemeente Lelystad bereidt momenteel de lokale 'warmtevisie' voor. Na de zomer behandelt de gemeenteraad de eerste planning voor de Lelystadse energietransitie.