Lelystad pakt schoolgebouwen aan

Lelystad - De komende acht jaar krijgen negen basisscholen in Lelystad nieuwbouw. Dat is onderdeel van afspraken die de gemeente heeft gemaakt met alle schoolbesturen in Lelystad, met als gevolg een meerjarenplan voor het opknappen of de nieuwbouw van scholen. Na die acht jaar is de volgende serie scholen aan de beurt.

Planning

‘Veel schoolgebouwen in Lelystad zijn toe aan vernieuwing. En dat zijn er ook veel tegelijk. Daarom hebben we met alle besturen aan tafel gezeten en plannen gemaakt voor verbeteringen en nieuwbouw,’ zegt onderwijswethouder Elly van Wageningen.

Door een duidelijke planning te maken, weet elke school waar die aan toe is de komende jaren. ‘Natuurlijk hadden we het sneller gewild, maar dat kunnen we niet behappen.’

Kwaliteit

Lelystad wil daarbij ook inzetten op goede, duurzame en mooie schoolgebouwen. ‘Dat betekent dat er iets meer wordt uitgegeven dan de norm die staat voor nieuwbouw. Dat is landelijk 2.500 euro per vierkante meter, wij gaan op 2.800 euro zitten.’

Volgens de wethouder is die extra uitgave meer dan gerechtvaardigd. ‘We willen het onderwijs daarmee ook een kwaliteitsimpuls geven. Dat is belangrijk voor de kinderen die les krijgen op die scholen. Maar het blijkt ook dat het hebben van goed onderwijs en goede schoolgebouwen een belangrijke vestigingsvoorwaarde is voor mensen om te verhuizen naar een bepaalde stad.’

Overgang

Het is ook een manier om scholen die nu nog op twee of meer locaties zitten weer te herenigen in één nieuw gebouw. ‘We passen daarbij ook het beleidskader aan, waarin we zeggen dat scholen bij voorkeur over niet meer dan twee locaties moeten worden verdeeld.’

Om de overgang van de oude naar de nieuwe school soepel te maken, schaft de gemeente een aantal mobiele noodgebouwen aan, die bij scholen die worden verbouwd of tegen de vlakte gaan kunnen worden geplaatst als tijdelijke noodlokalen. ‘In alle gevallen zal natuurlijk worden geprobeerd de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, door bijvoorbeeld eerst nieuwbouw te plegen voor de oude school wordt afgebroken, met zo weinig mogelijk overlast voor de leerlingen.’

Eerste scholen

Als eerste zijn de scholen in Havendiep aan de beurt. Dat betekent nieuwbouw voor de Triangel, de Schakel en gymzaal de Botter en nieuwbouw voor basisschool De Tjalk. Die laatste zit nu op twee locaties, dat wordt er één. De werkzaamheden starten volgend jaar.

Daarna zijn basisscholen De Wingerd, De Regenboog en de gymzaal Voorhof aan de beurt (2021), De Kring en gymzaal Schouw-Noord, De Albatros (2022/2023), het oude gedeelte van basisschool De Boeier (2022-2024) en De Windroos (2023-2027). Al deze scholen krijgen vervangende nieuwbouw. Met De Wildzang, De Helmstok en Timotheüs worden nog nadere afspraken gemaakt. Zij zitten ook in de eerste tranche. In 2023 wordt ook de basisschool in Warande uitgebreid met nieuwe lokalen.