MFC Swifterbant valt twee keer zo duur uit

Swifterbant - De kosten voor het multifunctionele centrum (MFC) in Swifterbant vallen twee keer zo hoog uit dan in 2017 was geraamd. Voor wethouder Peter van Bergen is dat geen enkele reden aan de noodrem te trekken: hij vraagt de gemeenteraad om aanvullende financiering.

Over de kop

In 2017 werd er nog uitgegaan van anderhalf miljoen euro. Nu, twee jaar later, is dat bedrag over de kop gegaan en moet er iets meer dan drie miljoen euro worden uitgegeven.

Die stijging heeft verschillende oorzaken. De voornaamste is de sterk gestegen bouwkosten door de aantrekkende vraag in de bouw. Daarnaast willen de bij het project betrokken partners een zo duurzaam mogelijk gebouw neerzetten, maar ook daar hangt een prijskaartje aan. Tot slot werd er in 2017 nog van uitgegaan dat de BTW voor de bouwkosten konden worden verrekend, maar dat is niet het geval.

Geen twijfel

Wethouder Peter van Bergen legt de extra financieringsbehoefte daarom voor aan de gemeenteraad en heeft er ook geen enkel moment aan gedacht de bouw af te blazen. ‘Dit is een belangrijke voorziening voor Swifterbant, die er gewoon moet komen.’

Het MFC en de dertig sociale huurwoningen die daarbij komen worden gebouwd door woningcorporatie OFW. De gemeente zal het MFC daarna eerst vijf jaar huren en daarna voor anderhalf miljoen euro van OFW overnemen. De eerste vijf jaar moet er ongeveer een huur van 90.000 tot 100.000 euro per jaar worden betaald aan OFW. ‘Na die vijf jaar is er, mede door de hogere kosten, ook tekort van 25.000 euro op de exploitatie, maar dat neemt vervolgens per jaar af.’

Ontwerp

De afgelopen maanden is gezamenlijk met OFW hard gewerkt aan de voorbereiding van het MFC en de sociale huurappartementen op de locatie Kombuis. Er is een bestemmingsplan gemaakt en samen met de partijen die zich in het toekomstig MFC vestigen een ‘Programma van Eisen’ samengesteld. Daarnaast heeft een aanbesteding plaatsgevonden om een architect te selecteren. In het kader van deze aanbesteding is een schetsontwerp gemaakt.

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de extra financiering en OFW het plan ook goedkeurt, kan begin juli de definitieve samenwerkingsovereenkomst worden ondertekend. Eind dit jaar komt dan het definitieve ontwerp gereed, waarna in april de vergunningen kunnen worden verstrekt en in september 2020  begonnen kan worden met de bouw.

Gebouw bieb blijft

Aanvankelijk zou in het plan het gebouw van de bibliotheek ook worden gesloopt, omdat die haar intrek zal nemen in het nieuwe MFC. Daarvan wordt nu afgezien. Een aantal beoogde gebruikers van het MfC, zoals de timmerclub, willen graag van dat gebouw gebruik gaan maken. ‘Daarnaast zijn we nog in gesprek over een voorziening voor jongeren, wat wellicht ook in dat gebouw zou kunnen. Maar daarvoor komt nog een apart voorstel naar de gemeenteraad,’ aldus de wethouder.