Half miljoen Rijk gaat naar 'opknappen haven IJmuiden'

Marknesse - De half miljoen euro die het Waterloopbos krijgt van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt waarschijnlijk gebruikt voor de restauratie van de ‘Haven van IJmuiden’.

Boswachter Norbert Kwint was blij en verrast door het nieuws dat ook voor Natuurmonumenten als een verrassing binnenkwam: ‘Hiermee kunnen we weer een belangrijke en grote stap maken in het herstel van de unieke waterloopkundige modellen. Wat mij betreft gaan we nu aan de slag met de restauratie van de haven van IJmuiden.’

De Voorst

In het Waterloopbos was het Waterloopkundig Laboratorium ‘De Voorst’. Een openlucht laboratorium waar de impact van getijden en stromingen op waterwerken werd onderzocht. In dit bos is de basis gelegd voor de uitvoering van belangrijke waterwerken over de hele wereld, zoals de haven van Bangkok en de oliehaven in Libië. Verspreid in het bos liggen nog ruim 30 oude schaalmodellen van uitgevoerde onderzoeken.

Boswachter Ingrid Scholten laat weten dat er een lijst gemaakt is met 10 schaalmodellen die gerestaureerd zouden moeten worden om het verhaal van het Waterloopkundig Laboratorium te kunnen doorvertellen. Natuurmonumenten moet nu de toegezegde subsidie verzilveren door met een plan te komen., aldus Scholten. De subsidie is in principe voor investeringen in toegankelijkheid, duurzaamheid en het aantrekken van zoveel mogelijk bezoekers.

Golfbak

De restauratie van het Waterloopbos is overigens al in volle gang. Vorig jaar werd een nieuwe entree gerealiseerd en is de Deltagoot omgevormd tot het kunstwerk Deltawerk //. Momenteel wordt het model Golfbak met de bijbehorende romijnstuw hersteld. Deze restauratie is mogelijk door een eerdere subsidie van het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en een bijdrage uit een particulier fonds.