'De ongerustheid is heel begrijpelijk'

Lelystad - Veel patiënten van het vorig jaar failliet verklaarde MC Zuiderzee in Lelystad zijn ongerust. Krijgen ze nog wel de juiste zorg? Waar is hun medisch dossier? Wie kan dat allemaal inzien? En in hoeverre hebben zij vrije artsenkeuze? Wij vroegen St Jansdal, dat het ziekenhuis per 1 maart overnam, naar alle ins en outs over de medisch dossiers.

De vrije artsenkeuze is een groot goed, benadrukken klachtenfunctionarissen Marjan Kraaij en Janny Hardeman van ziekenhuis St Jansdal. Het ‘ronselen van patiënten’ herkennen zij niet vanuit de klachtenbehandeling.

500.000 dossiers

Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk kreeg er door de overname van MC Zuiderzee plots 500.000 dossiers bij. Die worden allemaal digitaal gearchiveerd. St Jansdal kan alleen iets met de inhoud doen als de patiënt toestemming geeft. En daar wringt de schoen, merken Marian Kraaij en Janny Hardeman. Zij worden door patiënten benaderd als de voortgang van de overdracht van het dossier niet vlot verloopt.

Toestemmingsformulier

Er heerst in de praktijk veel onduidelijkheid over de patiëntendossiers. ‘Als dat ergens in de organisatie blijft ‘haken’ is dat bijna altijd omdat er geen toestemmingsformulier is ingevuld.’ En in dat geval mag het ziekenhuis, conform de AVG, niets met het dossier doen. ‘Het St Jansdal zal nooit weigeren om een patiënt zijn of haar dossier te geven.’

Tijdrovende klus

MC Zuiderzee werkte met zo’n twintig verschillende computersystemen en dat maakt het digitaal omzetten naar het elektronisch patiëntendossier (epd) van St Jansdal tijdrovend. ‘Als patiënten ons bellen omdat ze niet weten waar hun dossier is, dan horen wij hun verhaal aan en gaan op onderzoek uit’, leggen Janny en Marjan uit. ‘Als klachtenfunctionaris zorgen wij ervoor dat de communicatie weer gaat stromen. Wij benaderen het team dat hiermee bezig is en ze hebben ze vaak heel snel het juiste dossier te pakken. ‘Zij kunnen constateren of een dossier wel of niet is overgedragen door de curatoren.’ 

De curatoren gaven St Jansdal een lijst met adresgegevens van patiënten. Zij zijn allemaal gebeld. ‘Niet om ze af te pakken,’ benadrukt een woordvoerder van het hospitaal. Aan hen is gevraagd of ze de behandeling willen voortzetten. ‘Als ze dat willen moeten ze alleen een toestemmingsformulier invullen. De mensen die telefonisch niet bereikbaar waren, hebben een brief ontvangen.’

‘Ik snap de zorgen wel’, zegt Marjan. ‘Je bent ongerust over je gezondheid en de voortgang van de zorgverlening hiervoor, want je ziekenhuis is weg en dan krijg je ook nog zo’n brief. ‘

Tussen wal en schip

'Als mensen boos zijn over deze benadering kunnen wij, eerst nadat we het onderzocht hebben, altijd uitleggen waarom dit zo is: om te voorkomen dat je als patiënt tussen wal en schip raakt.’ 

De klachtenfunctionarissen willen iedereen op het hart drukken om hen bij vragen of klachten te bellen. ‘Meld het vooral als je ergens mee zit… en dan het liefst bij ons en niet bij partijen die daar nu via social media toe oproepen. ‘

Klacht? Melden maar!

'Wij inventariseren alle klachten, werken we aan een oplossing in deze individuele situatie en rapporteren wekelijks naar de leidinggevenden. Zodat er ook daadwerkelijk iets mee gebeurt’, besluit Janny. 

St Jansdal heeft een speciale pagina voor patienten uit Lelystad waar allerlei praktische informatie te vinden is: www.stjansdal.nl/lelystad