Bezuinigingen doen politiek pijn

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad heeft dinsdag voor het eerst gepraat over de financiën voor de komende jaren. Die zien er niet goed uit, want er moet voor vier miljoen structureel per jaar bezuinigd worden, en mogelijk komt daar nog twee miljoen euro bij. En dat betekent pijnlijke ingrepen.

Discussie

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad dan ook een groot aantal bezuinigingen voorgesteld. Zo stelt men voor de inflatiecorrectie voor gesubsidieerde instellingen terug te draaien. Eerder is besloten dit wel te doen, maar nu is het een noodzakelijke bezuiniging. Maar wel één die voor discussie zorgt.

Bataviawerf

Dat geldt ook voor de voorgestelde bezuiniging op de Bataviawerf. Die krijgt 300.000 euro per jaar voor een aantal werkmeesters, die op de werf mensen die een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, proberen te laten re-integreren naar regulier werk.  

Het college stelt dat er te weinig mensen uitstromen naar regulier werk en wil de gehele subsidie daarom in vier jaar tijd afbouwen naar nul. Een politieke meerderheid lijkt daar echter niet voort te vinden. Een groot aantal oppositiepartijen heeft er moeite mee, maar ook de collegepartijen VVD en PvdA zien die bezuiniging niet zitten.

Flevodrome

Een andere pijnlijke bezuiniging is die op Flevodrome, een re-integratieproject voor jongeren die tussen wal en schip vallen. Ook daar zou de uitstroom te gering zijn en zouden uiteindelijk te weinig jongeren aan werk of het weer oppakken van de opleiding worden geholpen. In vier jaar tijd moet de subsidie van 350.000 euro worden afgebouwd, als het aan het college ligt. Maar ook hier hebben een groot aantal partijen in de gemeenteraad ernstig moeite mee.

Toeristenbelasting

Als er dan bezuinigingen worden geschrapt, moet het geld wel ergens anders vandaan komen. Daarover bestaan heel veel verschillende ideeën bij de zeventien partijen in de gemeenteraad. Een groot aantal fracties stelt voor alsnog toeristenbelasting in te voeren in Lelystad. Een paar jaar geleden lag dat voorstel ook op tafel, maar werd het na ‘kritiek vanuit de samenleving’ op de lange baan geschoven. De toeristenbelasting zou de gemeente zo’n 300.000 euro per jaar opleveren, waar dan 50.000 euro invoeringskosten en 30.000 uitvoeringskosten structureel vanaf gaan.

Kubus en Corneel

Dan zijn er ook nog voorstellen die geen meerderheid zullen halen, maar wel opmerkelijk zijn. Zo willen Leefbaar Lelystad en PVV de Kubus opheffen. De werkzaamheden die Kubus doet, kunnen wat hen betreft ook vanuit de Multi Functionele Accommodaties (MFA’s) plaatsvinden en het gebouw kan dan als extra MFA worden gebruikt. ‘Kubus is een grote kostenpost en niet voor minima toegankelijk,’ stelde Jack Schoone (Leefbaar Lelystad). Het voorstel kreeg dinsdag bijval van de eenmansfractie van Bart Schopman, die stelde dat de bibliotheek wel in het gebouw kan trekken.

Leefbaar Lelystad en PVV willen ook de subsidie aan poppodium Corneel in drie jaar tijd compleet afbouwen. Volgens hen kan het poppodium ook zonder subsidie prima draaien en zou het dan geen oneerlijke concurrentie meer zijn voor de horeca in Lelystad. De opmerking van andere partijen dat er in Nederland geen enkel poppodium is dat zonder subsidie kan draaien, maakte op Leefbaar en PVV geen indruk.

Gratis parkeren

Over het idee voor het eerste uur gratis parkeren in het Stadshart heerst verdeeldheid. Een  aantal partijen zien dat totaal niet zitten, omdat het uiteindelijk 200.000 tot 400.000 euro per jaar extra kost (lees: minder inkomsten). Een aantal andere partijen willen deze wens van de ondernemers(vereniging) echter wel uitproberen, met name omdat het Stadshart het al zo moeilijk heeft en dit voor extra klanten kan zorgen.

Onder hen Jong Lelystad. ‘Gratis parkeren bestaat niet, dat beseffen wij. Alles heeft een prijs. Net als een leeg winkelcentrum, of geen activiteiten in het Stadshart. Of een paar plantenbakken en groen echt mensen naar het Stadshart trekt, wij hebben zo onze twijfels. Maar het wegnemen van een financiële drempel kan wel helpen. Bovendien komt het tegemoet aan het sentiment dat het betaald parkeren het Stadshart om zeep heeft geholpen,’ vindt Murat Aktan. En als het eerste uur gratis dan niet helpt, dan kunnen we de die discussie ook voor altijd in de vriezer stoppen, vindt Aktan.

Opmerkelijke geluiden

Tot slot een opmerkelijk voorstel van Forum voor Flevoland: raadslid Freddy Grin stelt voor een vignet in te voeren voor buitenlandse auto’s in Lelystad, als extra inkomstenbron voor de gemeente.

En dan nog een opmerkelijk geluid. Bart Schopman, de afvallige VVD’er, schetste een somber beeld van het huidige Lelystad. Hij deed dat in reactie op het feit dat hij zich regelmatig moet verdedigen, als hij tegen mensen zegt dat hij in Lelystad woont. ‘Telkens meer kom ik tot de conclusie dat onze stad ook helemaal niet aantrekkelijk is. Neem als voorbeeld ons verpauperde stadscentrum, waar leegstand eerder regel is dan uitzondering. Waarbij dit college achterover leunt, en het onkruid en het afval zichtbaar in iedere wijk aanwezig is. Zoals een mooi persoon op een gefotoshopte foto, die je dan vervolgens in het echt ziet en denkt: ‘Dit was niet die persoon’. Onze stad is niet die foto, maar het is een verzameling van verpauperde wijken, met als verbinding slechte bruggen en fietspaden die nodig onderhoud behoeven.’ Sanne de Wilde (D66) deed Schopman daarop een suggestie voor een nieuwe paetijnaam, waaronder hij, eventueel samen met Freddy Grin van Forum voor Flevoland, verder kan gaan: ‘De ‘Vroeger was alles beter’-partij’.’

Wordt vervolgd

De gemeenteraad praat volgende week dinsdag verder over de Kadernota 2019-2023.