Mentoren School’s Cool starten met veertiende groep

Lelystad - Wethouder John van den Heuvel heeft maandag de vrijwilligersovereenkomsten met 34 mentoren ondertekend. Zij gaan zich gedurende anderhalf jaar inzetten voor het project School’s Cool. Daarmee start alweer de veertiende groep van dit mentorproject.

Binnen het project School’s Cool begeleiden mentoren een kind van groep 8 van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Een kind dat een steuntje in de rug nodig heeft om een goede start te maken op zijn of haar nieuwe school van voortgezet onderwijs. Persoonlijke, individuele begeleiding en de relatie tussen de thuismentor, het kind en de ouder(s) staan hierbij centraal. Deze keer worden 37 kinderen begeleid.

Voorkomen van voortijdig schooluitval

Doel van School’s Cool is het voorkomen van voortijdige schooluitval. Het mentorproject wordt inmiddels op 27 locaties in Nederland uitgevoerd, waarvan Lelystad er één is. Het project blijkt in Lelystad erg succesvol. Van alle jongeren die aan het project hebben deelgenomen, is er nog niemand voortijdig uitgevallen. In deze nieuwe groep van 37  kinderen zitten 15 jongens en 22 meisjes. Ze komen van dertien verschillende basisscholen. De groep is heel divers. Er zijn kinderen van Nederlandse herkomst, maar ook kinderen waarvan de ouders uit Suriname, Marokko, Turkije, Syrië, Irak, Roemenië, Iran, Ghana, Vietnam, Eritrea en Soedan komen. 

Enthousiast

Wethouder Van den Heuvel: 'Mentoren, ouders en kinderen zijn enthousiast over School’s cool. Ervaring wijst uit dat deelnemende kinderen leren om gestructureerd huiswerk te maken, zich beter te concentreren en zich beter aan afspraken te houden. Ook zijn meer ouders bij de school betrokken. Hierdoor ontstaat er een betere communicatie tussen ouder en kind, waardoor ouders meer zicht krijgen op de situatie van hun kind op school. Ik ben dan ook blij dat 34 vrijwilligers zich hebben opgegeven als mentor om de kinderen te begeleiden'.

Wat doet een thuismentor?

De thuismentor helpt het kind bij de overgang van groep 8 naar het voortgezet onderwijs en het maken van een goede start op de nieuwe school. De thuismentor komt wekelijks ongeveer anderhalf uur bij het kind thuis. In aanwezigheid van de ouder wordt het kind geholpen bij het bijhouden van de agenda, het plannen van en helpen met huiswerk, stimuleren van lezen en het leren informatie te begrijpen. Daarnaast is het praten over de nieuwe situatie ook belangrijk: hoe ga je om met al die verschillende leraren en nieuwe klasgenoten? Ouders worden door de thuismentor ook bij het schoolleven betrokken. Juist de relatie tussen de thuismentor, het kind en de ouder(s) vormt de basis van het beoogde succes van het mentorproject.