ExpEx zoekt jongeren met ervaring in de jeugdhulp

Lelystad - ExpEx Flevoland nodigt jongeren met kennis over en ervaring in de jeugdhulp uit om Experienced Expert te worden. Een ExpEx is een getrainde ervaringsdeskundige in de jeugdhulp.

In september start de training van twaalf weken in Lelystad. CMO Flevoland werft en begeleidt de jongeren. Hogeschool Windesheim zorgt voor de training en opleiding en ook het Zorglandschap Jeugd in Flevoland werkt mee aan ExpEx.

Hulpverlening verbeteren

De ExpEx zetten hun ervaring in om de hulpverlening te verbeteren. CMO Flevoland zoekt jongeren tussen de 18 en 28 jaar uit Flevoland, die ervaring hebben met jeugdhulpverlening, verslaving, dak- en thuisloosheid, psychische kwetsbaarheid, pesten, mishandeling, (v)echtscheiding of jong ouderschap. Jongeren die gemotiveerd zijn om hun kennis in te zetten voor het verbeteren van de situatie van andere jongeren en die afstand kunnen nemen tot hun eigen ervaring kunnen zich melden.

De ExpEx worden ingezet binnen de Flevo Academie Jeugd, diverse Flevolandse (jeugdhulp)organisaties en gemeenten. De training start dit najaar en jongeren krijgen een onkosten- en vrijwilligersvergoeding.

Meerwaarde

Op andere plekken in Nederland wordt ook gewerkt met ExpEx. De meerwaarde van het project is dat het aanbod van jeugdzorg beter aansluit bij de belevingswereld van jongeren. ExpEx dragen bij aan de transformatie van de jeugdhulp door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan jongeren die zorg ontvangen.

Wie meer informatie wil of zich wil aanmelden kan contact opnemen met Esther de Ruigh (e.deruigh@cmo-flevoland.nl) of Dorine ten Doeschot (d.tendoeschot@cmo-flevoland.nl).