Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

Veranderen?

Er is de afgelopen tijd veel te doen geweest over het onderwijs. Onderwijzers trokken in protest naar Den Haag voor betere salarissen en verlaging van de werkdruk.

Recent verscheen er een aantal onderzoeken van de inspectie, onderwijsraad en vakbonden. Onder meer werd in de onderzoeken gekeken naar de huidige staat van ons onderwijs. Wat opviel was dat een zware wissel wordt getrokken op diegenen die vaak zeer gemotiveerd voor de klas staan. Te weinig geld, vroege schoolkeuze, integratie en tal van maatschappelijke veranderingen spelen een grote rol. Zo moet er ook aan sport, cultuur en ICT gedaan worden - daarbij krijg je als onderwijzer ook nog instructies mee van de GGD want onderzoek toont aan dat kinderen niet te lang achter het scherm mogen zitten: maximaal twintig minuten, dan twintig seconden in de verte staren (het is écht waar), om vervolgens weer twintig minuten op het scherm te kijken. Dan moet er ook voor gezorgd worden dat kinderen twee uur per dag buiten spelen of wandelen.

Ga er maar aan staan. In het buitenland gaan basisschoolkinderen gemiddeld 6.400 uur per jaar naar school en bij ons ruim 7.500 uur. De minister wordt nu opgeroepen daar onderzoek naar te laten doen; het lost wellicht de werkdruk en het lerarentekort op. Veranderingen zijn niet altijd goed, zo heb ik zelf ooit ervaren. Vanuit het ontwikkelcentrum werden stageborden geïntroduceerd. Leerlingen moesten dat bord meenemen naar hun stagebedrijf om daar hun voortgang op te laten zien. Bedoeling was dat daarmee de kloof tussen school en bedrijf werd verkleind. 

Het resultaat? Na een haf jaar lagen de borden bij de vuilnis. Er was zelfs een stageaanbieder die het aan zijn kinderen had gegeven om op te tekenen. Mij werd toen duidelijk dat wanneer we het ideale schoolsysteem zouden hebben er toch aan gesleuteld moet worden want anders zouden al die mensen die bij het ontwikkelcentrum werken ineens werkloos zijn.