Werkloosheid neemt ook in april verder af

Lelystad - In Flevoland daalde in april het aantal WW-uitkeringen met 3,3%. De sector detailhandel liet de afgelopen 12 maanden de sterkste daling van het aantal uitkeringen zien. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen af.

In vergelijking met april 2018 is er in Flevoland sprake van een daling van 13,3% van het aantal WW-uitkeringen. Eind april 2019 verstrekte UWV 7.495 WW-uitkeringen in Flevoland. Dit waren 250 WW-uitkeringen minder dan in maart.

Landelijk

De landelijk daling van het aantal WW-uitkeringen in april betrof 3,8%. De grootste afname van het aantal uitkeringen deed zich voor in de sectoren zorg & welzijn (-72), schoonmaak (-38) en overige commerciele dienstverlening (-36). Procentueel daalde in april het aantal uitkeringen het sterkst in de sectoren cultuur (-12,9%), onderwijs (-6,7%) en uitzendbedrijven (-6,6%). In vergelijking met april 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland met 13,3%, oftewel 1.147 uitkeringen.

Nederland als geheel liet een afname van 18,1% van het aantal WW-uitkeringen zien. Het aantal WW-uitkeringen daalde het sterkst in de sectoren overig commerciele dienstverlening (-179), detailhandel (-156) en de groothandel (-126). In de landbouw (-23,7%), overige industrie (-23,2%) en in het onderwijs (-20,9%) was de procentuele daling het sterkst.