'Noodzaak milieumaatregelen Windplan Groen goed beschreven'

Lelystad / Dronten - De onafhankelijke Commissie m.e.r. is van oordeel dat het milieueffectrapport voor Windplan Groen de milieueffecten goed beschrijft. Duidelijk is dat het windpark met 90 turbines alleen mogelijk is met maatregelen voor de leefomgeving (geluid en slagschaduw) en de natuur.

Het rapport beschrijft de effecten van het windplan en de opstellingsalternatieven daarvoor gedetailleerd en met heldere illustraties, aldus de Commissie. 'Het rapport laat duidelijk zien dat Windplan Groen alleen met maatregelen aan wet- en regelgeving kan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn stilstandvoorzieningen om slachtofferaantallen van de rosse vleermuis terug te dringen en maatregelen om teveel hinder door geluid of slagschaduw te voorkomen'.

De Commissie concludeert dat met het rapport goede en nuttige milieu-informatie beschikbaar is voor de te maken (milieu)afwegingen over Windplan Groen.

Windpark met 90 windturbines

Met Windplan Groen willen de Vereniging Windkoepel Groen, de gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en de ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties bijdragen aan het opwekken van duurzame energie in Nederland. Het windpark met 90 windturbines wekt ongeveer 400 megawatt stroom op.

Vervanging oude turbines

Onderdeel van Windplan Groen is het vervangen van oude turbines door nieuwe, krachtigere turbines zodat er minder van nodig zijn. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties besluiten over het rijksinpassingsplan en de vergunningen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. heeft het rapport getoetst in opdracht van de ministers.

Lees hier het volledige advies van de Commissie m.e.r.


 


Gerelateerd nieuws