Maatwerk bij tweede bedrijfswoning op boerenerf

Dronten - Met nieuwe criteria wil het college van burgemeester en wethouders van Dronten het in bepaalde situaties mogelijk maken om toch een tweede bedrijfswoning op een boerenerf toe te staan.

Het college heeft toetsingscriteria opgesteld waaraan de aanvraag voor een tweede bedrijfswoning moet voldoen. De gemeenteraad moet zich hier nog over buigen.

De gemeente krijgt geregeld verzoeken binnen voor het vestigen van een tweede bedrijfswoning bij een agrarisch bedrijf. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Dronten is een tweede bedrijfswoning nu alleen toegestaan als dit ‘als gevolg van de aard van de bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is’ (de bedrijfstechnische noodzaak en het permanente toezicht). Vaak voldoet de aanvraag hier niet aan, omdat de noodzaak moeilijk is aan te tonen. Het college van Dronten wil dit makkelijker maken met de nieuwe criteria.

Uitzonderingsgevallen

De beleidsregels gelden als aanvulling op het bestaande toetsingskader. Om een tweede bedrijfswoning mogelijk te maken moet de continuïteit van het agrarisch bedrijf worden aangetoond. In gevallen waar het gaat om een extra woning voor een zorgfunctie moet dit vooral nodig zijn om het agrarisch bedrijf goed te kunnen blijven runnen. Het gaat dus om uitzonderingsgevallen.

Om te voorkomen dat, in vervolgprocedures, bij elk afzonderlijk verzoek voor een tweede bedrijfswoning een standpunt moet worden gevraagd, is de gemeenteraad verzocht een algemene verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het toepassen van de beleidsregels.

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 20 juni een besluit. Daarna stelt het college de beleidsregels officieel vast.