Bestuurswissel bij Ondernemersvereniging De Driehoek

Biddinghuizen - Tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering van Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) in Beachclub NU in Biddinghuizen is maandag een bestuurswissel geweest. Drie bestuurders zijn afgetreden en twee nieuwe ondernemers zijn toegetreden tot het bestuur.

OVDD heeft afscheid genomen van drie betrokken bestuurders: Peter Dekker, Henk Slump en Greeke Robaard. Dit drietal heeft zich in de afgelopen jaren belangeloos ingezet voor de vereniging en voor ondernemend Dronten. Scheidend vice-voorzitter Peter Dekker noemde onder meer dat het bestuur in al die jaren in staat is gebleken een eenheid te blijven, ook waar het lastige dossiers betreft waar de meningen verdeeld over waren. Hij sprak de wens uit dat dit ook voor de opvolgers zo ervaren mag worden.

Als nieuwe bestuursleden werden vanuit het bestuur Michiel Tietema (Tietema’s Bakkerij) en Lyda Winata (Reclamecentrum Solana) voordragen. Hun voordracht werd unaniem door de ledenvergadering overgenomen.

Met het toetreden van deze twee ondernemers in het bestuur, is er nog één vacature. Er zijn inmiddels gesprekken gaande hierover.