Gemeenteraad wil in ieder geval geen honderd woningen in Noordzoom

Lelystad – De Lelystadse gemeenteraad worstelt met de Noordzoom, maar is niet van plan daar 100 tot 150 woningen te laten bouwen. Een meerderheid van de raad lijkt wel in te stemmen met een verkenning naar de mogelijkheden voor ‘excellent wonen’ in het gebied.

Beste papieren

De raadszaal in het Stadhuis stroomde dinsdag weer vol met mensen die het niet eens zijn met eventuele woningbouw in het gebied. Niet dat daar een plan voor is: er wordt slecht gekeken of de Noordzoom ruimte zou kunnen bieden aan luxueuze villa’s voor mensen die een half tot een miljoen euro over hebben voor een huis en straks niet meer terecht kunnen op nieuwbouwplekken in Lelystad.

In een verkennende studie zou moeten worden bekeken of dat kan. Een eerste onderzoek heeft uitgewezen dat van de drie mogelijke plekken voor dergelijke woningen De Noordzoom de beste papieren heeft. In Warande en Meerdijkhaven zou de gemeente bij een dergelijke ontwikkeling grote financiële risico’s lopen.

Enorm verzet

Maar het enorme verzet van omwonenden heeft de politiek wakker geschud. ‘Als u er niet was geweest, hadden we wellicht gewoon ingestemd met de verkenning,’ gaf Rutger van Weeren (SP) eerlijk toe.

Dat verzet breidt zich bovendien als een olievlek over de stad uit. Want bewoners houden van het gebied tussen het Karveel, de Boeier en het Zuigerplasbos. Ook de drie lege velden, waarop eventueel woningen gebouwd zouden kunnen worden. Eerder melden wij dat het om vijf velden ging, maar het zijn er drie: twee andere velden bieden onderdak aan paarden en pony’s, en die paardenweides zouden behouden blijven, net als de volkstuinen.

Ruimte

Veel politieke partijen vinden dat er wel ruimte moet zijn voor dure woningen in Lelystad. De mensen die daar komen wonen voegen ook iets toe aan de stad, al doen ze maar hun boodschappen hier, of gaan ze naar het theater op de toekomstige bioscoop. Bovendien wordt met de bouw van duurdere woningen de bevolkingsopbouw in Lelystad weer een beetje gelijk getrokken, omdat er nu relatief veel mensen wonen met een relatief laag inkomen, betoog Diane Bergman van D66.

Maar waar?

Maar moeten die woningen dan in de Noordzoom komen? Wat een aantal partijen betreft is het antwoord daarop ‘Nee’. Een aantal andere partijen wil wel de verkenning naar de mogelijkheden laten uitvoeren, maar dat kan wat hen betreft ook betekenen dat er geen woningen worden gebouwd. Want vrijwel de gehele gemeenteraad vindt het belangrijk dat er draagvlak is voor eventuele woningbouw, en dat is er nu duidelijk niet.

Duidelijk is in ieder geval dat er geen collegemeerderheid is voor bouwen in de Noordzoom, want collegepartij de InwonersPartij is tegen. Die heeft zich in haar verkiezingsprogramma tegenstander verklaard van inbreiding, ‘tenzij omwonenden dat graag willen’. En daar is hier zeker geen sprake van.

Voorwaarden

De PvdA scherpte de voorwaarden voor een nadere verkenning dinsdag nog wat aan. ‘De 100 tot 150 woningen moet van tafel, het bouwen op ‘alle’ open velden moet van tafel, er mogen geen rijtjesvilla’s komen, kleine kavels moeten van tafel, want dan krijg je al bijna rijtjesvilla’s en de paardenweides moeten behouden blijven,’ vindt Emiel van der Herberg.

In het wat ongelukkig in het collegevoorstel terechtgekomen aantal van 100 tot 150 woningen zou de bebouwingsdichtheid namelijk neerkomen op, bijvoorbeeld, die van het nabijgelegen Het Karveel. Dat mag niet gebeuren in de Noordzoom vindt de PvdA, die veel bijval kreeg voor haar voorwaarden.

Verder praten

Over twee weken praat de gemeenteraad verder over de Noordzoom, want door de vele insprekers en het heikele onderwerp kwamen dinsdag niet alle partijen aan bod. Pas daarna zal de besluitvorming over een eventuele verkenning plaatsvinden.

Eén ding is duidelijk: het is voor de gemeenteraad een absolute voorwaarde dat bij een eventuele verkenning voor woningbouw in de Noordzoom bewoners betrokken moeten worden. Wordt vervolgd.