Gemeente Lelystad moet toch weer bezuinigen

Lelystad - Dat de landelijke overheid zuinig is geweest met haar uitgaven, is slecht nieuws voor Lelystad. Door die zuinigheid krijgt de gemeente ook minder geld uit het gemeentefonds. En dat betekent dat de gemeente moet gaan bezuinigen.

Paradox

Het lijkt een paradox: hou je als landelijke overheid geld over, krijgt de gemeentelijke overheid dus minder. ‘Toch is dat zo: het geld dat de gemeente van het Rijk krijgt, loopt via de ‘trap op, trap af’-systematiek synchroon met de overheidsuitgaven,’ legt wethouder financiën John van den Heuvel uit.

Het betekent dat de Kadernota, die deze maand door de gemeenteraad wordt behandeld en dient als blauwdruk voor de begroting voor 2020 die later dit jaar op het politieke programma staat, toch weer in het teken staat van bezuinigingen.

Bezuinigingen

Op verzoek van de gemeenteraad was er al voorgesorteerd op mogelijke bezuinigingen. Eerder is er voor een bedrag van drie miljoen euro structureel aan bezuinigingsvoorstellen uitgewerkt. Dat is echter niet genoeg: de gemeente zal nog naar een miljoen euro extra op zoek moeten.

Volgens de wethouder gaat het in veel van de bezuinigingsvoorstellen om ‘technische aanpassingen’, waarvan de inwoner niet direct het resultaat zal merken. Daarnaast zal de subsidie aan instellingen niet worden geïndexeerd. Mocht het dan nog niet genoeg zijn, dan moet er ook worden overwogen te bezuinigen op het gemeentelijke gezondheidsbeleid, de Motiemarkt, de Ideeënmakelaar en de Lokaal Educatieve Agenda. Vooralsnog hoopt de wethouder echter dat die buiten schot blijven.

Paradox 2

Er is nog een paradox: voor de komende jaren rekent de gemeente op een jaarlijks tekort dat structureel zal moeten worden opgevangen, maar voor het afgelopen jaar was er een begrotingsoverschot van ruim 7,6 miljoen euro. De gemeenteraad wordt voorgesteld dat bedrag over verschillende reserves te verdelen, om ook in de toekomst incidentele tegenvallers te kunnen opvangen.