Brieven leerlingen Wilgerijs treffen doel bij burgemeester Ineke Bakker

Dronten – Leerlingen van groep 8 van samenwerkingsschool Het Wilgerijs hebben voor een opdracht op school een aantal formele brieven geschreven, als oefening voor de taalles. De brieven gingen over situaties rondom de school die zij aantroffen.

De brieven zijn ook daadwerkelijk aan de gemeente gestuurd en troffen doel, wat burgemeester Ineke Bakker was zo onder de indruk dat zij maandagochtend de school bezocht om de aangekaarte zaken te bespreken met de leerlingen.

Zo was er een leerling die vroeg of een bepaalde stoep geasfalteerd kan worden, want er ligt nu grind en daar gaan mensen regelmatig onderuit. Een andere leerling vroeg zich af waarom er zoveel bomen worden omgezaagd  in het bos en meerdere leerlingen kaarten de vele hondenpoep rond het schoolplein aan. Leerlingen opperden meerdere oplossingen, zoals verbods- of waarschuwingsbordjes, gratis poepzakjes om het op te ruimen en strengere controles door de gemeente. Een andere leerling vroeg zich af of het mogelijk was de fietsenstalling te overkappen, want een regenbui betekent nu bijna standaard een natte bips.

De burgemeester had niet voor elk probleem een pasklare oplossing, maar had ook de teammanager openbare ruimte meegenomen, die één en ander heeft genoteerd. Daarnaast nodigde de burgemeester de leerlingen uit ook zelf actief te zijn: bij het opruimen van zwerfafval bijvoorbeeld, maar ook bij het invullen van een enquête die op dit moment op dronten.ikpraatmee.nl staat over hondenpoep.