Besluit over wel of niet bouwen in Noordzoom komt weer een stap dichterbij

Lelystad - Met een zogenaamde 'oordeelsvormende sessie' van de Lelystadse gemeenteraad op dinsdagavond 14 mei komt het besluit over eventuele woningbouw in de Noordzoom weer een stap dichterbij. De publieke belangstelling voor dit omstreden onderwerp is groot.

Inspraak

Vanwege de grote publieke belangstelling houdt de gemeenteraad een dubbele sessie (2 x 50 minuten), waarbij de eerste sessie (19.00 tot 19.50 uur) wordt vrijgemaakt voor inspraak.

Een aantal belanghebbenden heeft zich verenigd in een groep. Deze groep heeft aangegeven dat zij willen inspreken; zij krijgen als eerste het woord om 19.00 uur met een spreektijd van 5 minuten.

Als er daarna individuele insprekers zijn, krijgen deze de gelegenheid om in te spreken met een spreektijd van 2 minuten per persoon. Hierbij wordt de volgorde van aanmelden gehanteerd. Insprekers moeten zich van tevoren aanmelden via griffie@lelystad.nl.

Tijdens de laatste 10 minuten van de eerste sessie kunnen de raadsleden vragen stellen aan en overleggen met de insprekers.

Overleg raad en college

Tijdens de tweede sessie, die duurt van 20.00 tot 20.50 uur, is er gelegenheid voor overleg tussen de raadsleden en het college. Publiek kan plaatsnemen op de tribune, inspreken is niet meer mogelijk.