Dronten houdt informatiesessie over huisvesting studenten en tijdelijke arbeidsmigranten

Dronten - De gemeente Dronten heeft de afgelopen maanden met verschilende betrokkenen gesproken over studenten- en tijdelijke arbeidsmigrantenhuisvesting. Ook wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor geschikte locaties voor grootschalige huisvestingsaccommodaties.

Inwoners worden in een informatiesessie op maandag 6 mei geïnformeerd over de uitkomsten van deze gesprekken, de enquête en raadsessie. De aanwezigen kunnen tijdens deze sessie meedenken over de visie op huisvesting voor studenten en tijdelijke arbeidsmigranten. Daarna gaan de betrokken partijen samen aan de slag met het aanscherpen en aanvullen van wat er al is verzameld en het bekijken van mogelijke oplossingen.

Het aantal plekken voor deze informatiesessie is beperkt. Aanmelden kan door contact op te nemen met Harold Kuipers, h.kuipers@dronten.nl of via 14 0321.