Onderzoek naar broedende knobbelzwanen in bebouwde kom Lelystad

Lelystad - Landschapsbeheer Flevoland onderzoekt hoeveel knobbelzwanen er in de bebouwde kom van Lelystad broeden en welke locaties ze daarvoor kiezen. Bewoners wordt daarom gevraagd door te geven als ze ergens een knobbelzwaan zien broeden.

Nu is het de tijd om broedende knobbelzwanen te zien. Langs de oever of soms in het riet zit het zwanenvrouwtje op een groot nest van takken, riet en plantaardig materiaal dat door de man fel wordt verdedigd met de kop naar achter, opgezette vleugels en een sissend geluid. Een nest bevat doorgaans met 5-7 eieren, die door het vrouwtje in 36 dagen worden uitgebroed. 

Knobbelzwanen komen overal voor waar zoet water is, in open graslanden met veel sloten maar ook gewoon in de bebouwde kom. Het voedsel van de knobbelzwaan bestaat uit waterplanten en waterdiertjes. Zwanen zijn met hun lange hals gespecialiseerd in het grondelen naar waterplanten op diepten waar eenden niet meer bij kunnen. Verder komen ze op de oever om gras te eten. 

Onderzoek

Vogel- en Natuurwacht Flevoland doet al jaren ringonderzoek aan zwanen in Almere. Uit de rest van Flevoland is veel minder bekend. In het kader van het project Natuurrijk Lelystad wil Landschapsbeheer ook dit jaar onderzoeken hoeveel zwanen er in de bebouwde kom van Lelystad broeden en welke locaties ze daarvoor kiezen. Wie een paartje broedende zwanen weet, wordt daarom gevraagd dit door te geven aan Petra Borsch via flevoland@landschapsbeheer.net. Vermeld daarbij ook de straatnaam en het dichtstbijzijnde huisnummer.