Gemeente Lelystad blijft zich inzetten voor een volwaardig ziekenhuis

Lelystad – ‘Wat opviel is dat de Kamerleden veel vragen hadden over het ziekenhuis. Het leeft dus wel.’ Wethouder Elly van Wageningen woonde donderdag samen met burgemeester Ina Adema een debat bij in de Tweede Kamer, waarin de ziekenhuiszorg in Lelystad aan de orde kwam.

Volgens Van Wageningen toonden de vele vragen aan dat de Tweede Kamer begaan is met de ziekenhuisproblematiek in Lelystad en dat het dus helpt hen goed op de hoogte te houden van hoe het er hier voor staat. Of het dan gaat om de aanrijtijden van de ambulance naar een spoedeisende hulp bij een ander ziekenhuis of het feit dat veel Lelystedelingen moeite hebben bij een dierbare op bezoek te gaan, als die in een ziekenhuis in de omgeving is opgenomen.

Andere onderzoeken

‘Kamerleden hadden veel vragen over de zorgvraag in Lelystad. De minister verwees daarbij wel erg vaak naar de verkenner, die bezig is om te inventariseren wat die zorgvraag nu en in de toekomst zal zijn voor de ziekenhuiszorg in Lelystad,’ vindt de wethouder. Daar spelen ook andere zaken, die landelijk onderzocht worden. ‘Er wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar wat de 45 minutennorm voor ambulances (een ambulance moet binnen 45 minuten een patiënt bij een spoedeisende eerste hulp kunnen brengen, red.) nou precies betekent voor de gezondheid van iemand die dat nodig heeft. Wij zijn er van overtuigd dat dat soort onderzoeken zullen uitwijzen dat een spoedeisende eerste hulp in Lelystad in een bepaalde vorm wel noodzakelijk is.’

Steun

Er waren donderdag ook vragen over de steun die minister Bruno Bruins heeft toegezegd aan een noodlijdend ziekenhuis in Boxmeer. ‘Waarom daar wel en in Lelystad eerder niet? De minister gaf daar een voor ons wat onbevredigend antwoord op. Ik heb de indruk dat hij gewoon niet nog een keer wil meemaken dat een ziekenhuis failliet gaat. Ik heb  het gevoel dat als het andersom was geweest en dat ziekenhuis eerst failliet was gegaan, wij die steun wel hadden gekregen.’

Tegelijkertijd heeft Bruins toegezegd dat de 4,4 miljoen euro die hij jaarlijks beschikbaar wil stellen voor (de terugkeer van) spoedeisende eerste hulp en acute verloskunde in Lelystad, blijft staan. ‘Hij leek zelfs bereid dat bedrag eventueel ook voor andere zaken beschikbaar te willen stellen, mocht daar sprake van zijn. Zo zou je, juist in Flevoland, innovatief kunnen omgaan met zorg op maat. Maar daar is wel geld voor nodig.’

Blijvende inzet

Lelystad blijft zich inzetten voor een volwaardig ziekenhuis, met spoedeisende eerste hulp en acute verloskunde. ‘Daarbij moeten we praktische oplossingen die er wellicht ook zijn, niet uit het oog verliezen. Maar je moet ook oppassen daar te snel in mee te gaan. Want wat je eenmaal kwijt bent, krijg je niet zomaar terug.’

De wethouder wijst daarbij op schrijnende gevallen, van bejaarde stellen waarvan de één in een ziekenhuis in de omgeving ligt en de ander niet in staat is hem of haar te bezoeken. ‘Dan zegt het Zilveren Kruis: “Ja, maar dat is op andere plekken in Nederland ook zo”. Maar dan weet je niet wat er leeft. Het gaat ook om waar we vandaan komen: een volwaardig ziekenhuis. En we zijn wel een stad met bijna 80.000 inwoners. Dan mag je toch een volwaardig ziekenhuis verwachten?’

Locatie

Voor wat betreft de locatie van het ziekenhuis is wethouder Peter Schot aan zet. En hij is daar duidelijk over. ‘Er is op dit moment geen enkele sprake van dat St Jansdal ergens anders in Lelystad een nieuw ziekenhuis gaat bouwen.’ Hij reageert daarmee stellig op de onlangs uitgesproken wens van de gemeente Dronten voor een eventueel nieuw ziekenhuis bij het vliegveld of langs de A6.

Het is een door Dronten geuite wens waar die gemeente voorlopig alleen in staat. Schot kan zich niet voorstellen dat het ziekenhuis zelf zoiets zou willen. ‘Je moet dan ook de hele infrastructuur aanpassen, zoals een bushalte, openbaar vervoer en parkeervoorzieningen. Daar is echt geen enkele sprake van op dit moment.’

Nieuwbouw

Ook de door St Jansdal geuite wens van een nieuw ziekenhuis, op of bij de huidige locatie, is op dit moment nog niet actueel. ‘Dat is een zaak van St Jansdal en niet van ons. Je hebt dan alleen wel met twee gemeentelijke zaken te maken: het bestemmingsplan moet het toestaan en de erfgoedcommissie zal nog een oordeel geven over de erfgoedwaarde van het huidige gebouw. Dat is een advies dat we niet per sé over hoeven te nemen, als men het gebouw bijvoorbeeld tot erfgoed verklaard. Maar je moet dan wel met goede argumenten komen. Anders zou je dat bij een eventuele rechtsgang wel eens kunnen verliezen.’

Bestemmingsplan

Voor wat betreft het bestemmingsplan heeft de gemeente enige tijd geleden een voorbereidingsbesluit genomen, dat eind dit jaar zal moeten worden bekrachtigd. Dat betekent dat op het terrein van het huidige ziekenhuis (dat is voor 2/3 van St Jansdal en voor 1/3 van de gemeente, red.) alleen bestemmingen die iets met zorg te maken hebben binnen het bereik liggen. ‘Dat betekent dat er bijvoorbeeld wel zorgwoningen kunnen komen, als daar zwaardere zorg aan huis wordt geboden, maar geen gewone woningen.’

Door dat vast te stellen, weet St Jansdal precies wat er straks wel en niet kan. ‘En dat geldt dan ook voor eventuele andere partijen die daar iets zouden willen. Het betekent ook dat er niet gespeculeerd kan worden met de grond, door die bijvoorbeeld te verkopen aan een partij die er een flat of woningen wil bouwen. Want dat mag dus niet.’