College Dronten wijzigt taakverdeling

Dronten - Het college van B en W van de gemeente Dronten heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in de taakverdeling. De grote lijnen blijven, waarbij Roelof Siepel het Ruimtelijk domein op zich neemt, Ton van Amerongen, financiën; Peter van Bergen, het sociaal domein; Irene Korting, economische zaken en burgemeester Ineke Bakker, bestuurlijke en juridische zaken.

Vergunningverlening en handhaving wordt gesplitst in: ‘Vergunningverlening’ (Ton van Amerongen) en ‘Handhaving en toezicht’ (burgemeester Ineke Bakker). Accommodatiebeleid en Accommodatiebeheer was belegd bij twee portefeuillehouders en worden nu samengevoegd: Accommodatiebeleid en -beheer (Ton van Amerongen). Ook jeugdzorg en onderwijs vielen onder twee verschillende portefeuilles en worden nu samengebracht in de portefeuille van Peter van Bergen.

De projecten ‘Huisvesting gemeentehuis’ worden voortgezet door Roelof Siepel en het project Oneigenlijk grondgebruik door Ton van Amerongen. Het college is van mening op deze wijze een goede balans te hebben gevonden in de portefeuilleverdeling.