Ingezonden brief: En de Houtribhoogte dan?

Bij het lezen van het artikel over bouwen in de Noordzoom in Lelystad op de voorpagina van de FlevoPost van 10 april kwam ik tot het volgende:

De gemeente wil laten bouwen in de Noordzoom, de bewoners van Karveel en Boeier willen dat niet. In het Golfpark verzetten bewoners zich tegen de bouwplannen van de eigenaar van het golfterrrein. Deze mensen hebben er bij de koop van hun huis voor gekozen om aan de rand van het bosen/of golfterrein te wonen.

De bewoners van Houtribhoogte wachten al 12 jaar op het afronden van hun mandelig project, maar de gemeente ligt dwars; dat zijn althans de woorden van de projectontwikkelaar. Bij navraag bij de gemeente blijkt men er daar heel anders over te denken.

Ik ben van mening dat geld in bovenstaande gevallen een te grote rol speelt en dat het welzijn van deze groep Lelystedelingen te weinig aandacht krijgt.

Kortom gemeente; u heeft grond, die heel graag bebouwd wil worden en dat is het mandelige project Houtribhoogte! Los de problemen op, zodat Houtribhoogte kan worden afgebouwd volgens het plan, waarvoor de huidige bewoners destijds hebben gekozen.

Peter Dassen, Houtribhoogte