OFW kiest voor gematigde huurstijging

Dronten - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) in Dronten verhoogt per 1 juli de huren van vrijwel al haar woningen. De woningcorporatie kiest net als vorig jaar voor een gematigde huurverhoging.

Het uitgangspunt is om de betaalbaarheid te garanderen voor mensen die niet zomaar een andere woning kunnen vinden. De grootste groep huurders van OFW krijgt daarom een huurverhoging van 0,9 procent. Daarmee blijft OFW ruim onder het wettelijk toegestane maximum van 4,1 procent en zelfs onder het inflatiecijfer van 1,6 procent. De huurstijging voor overige huurders is 2,0 procent.

Huursombenadering

Net als vorig jaar geeft de overheid woningcorporaties de ruimte om een maximale huurverhoging door te voeren door de huursombenadering toe te passen. Dit betekent dat de totale huursom van gereguleerde huurwoningen gemiddeld niet meer mag stijgen dan de inflatie plus 1%. In 2019 is dat 2,6%. Door het toepassen van de huursombenadering krijgt niet iedere woning dezelfde huurverhoging. Woningen die nu een relatief lage huurprijs hebben, krijgen een hogere huurverhoging. Daarnaast mag OFW binnen de maximale huurstijging een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren. Hiervan zijn huishoudens van vier of meer personen, huishoudens waarvan tenminste één persoon 65 jaar is en chronisch zieken en gehandicapten uitgesloten.

Onder de sociale huurgrens

OFW heeft er rekening mee gehouden dat vrijwel alle woningen onder de sociale huurgrens van 720,42 euro blijven. Nathalie Crone (manager Wonen): 'Daarmee borg je dat bewoners recht blijven houden op huurtoeslag'. De Huurders Belangen Vereniging (HBV) kan zich vinden in deze verhoging: 'OFW is met dit voorstel sociaal naar haar huurders toe'.

Ongeveer 3000 huurders krijgen een huurverhoging van 0,9 procent, overige huurders krijgen een verhoging van 2,0 procent. De huur van onzelfstandige woonruimtes (kamers) wordt verhoogd met 0,5 procent.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Daarnaast heeft OFW besloten om een inkomensafhankelijke huurverhoging door te voeren voor huurders met een inkomen boven 42.436 euro. Zij krijgen een huurverhoging van 5,6 procent. Nathalie Crone: 'Als woningcorporatie ben je er vooral voor de lagere inkomens. Een beperkt aantal van onze huurders hebben met een hoger inkomen een alternatief met particuliere huur of een koopwoning. Ze wonen eigenlijk ‘scheef’ en kunnen daarom meer bijdragen'.