Organisatie Kerstloop Dronten: ‘We kunnen het niet alleen’

Dronten - Met de verplaatsing van de Leisure World Kerstloop van zaterdag naar zondag is een eerste stap gezet, maar volgens atletiekvereniging Flevo Delta is dat niet voldoende om meer publiek te trekken.

Er dient meer rondom het sportieve evenement te worden gedaan, betoogt voorzitter Allert Everts van de Kerstloopcommissie. ‘We kunnen dit echter niet alleen.’

Weinig belangstelling

Toen Everts vijf jaar geleden voorzitter van de Kerstloopcommissie werd, vertelde de wedstrijdleider van de Atletiekunie hem het volgende: ‘Jammer dat er zo weinig belangstelling voor jullie wedstrijd is, anders zou het een nationale wedstrijd kunnen zijn. Alles is daarvoor bij jullie in orde.’

Kansen voor ondernemer

Dat laatste is een mooi compliment, maar zorgt er niet voor dat er meer bezoekers op de Kerstloop afkomen, concludeert Everts. Actieve betrokkenheid van andere partijen doet dat wel. Enkele jaren geleden leek die er te komen. Everts: ‘Onder leiding van de citymarketeer van de gemeente Dronten werden enkele bijeenkomsten gehouden met ondernemers en organisatoren van evenementen. Doel was te laten zien dat grotere evenementen kansen bieden voor de ondernemer.’

Eén van de conclusies was dat grotere evenementen mensen van buiten Dronten trekken. Ook werd geconstateerd dat de aankleding van een evenement bijzondere aandacht verdient. ‘Dat kan echter niet alleen op het bordje van de sportorganisator liggen,’ zegt Everts. ‘Daarvoor zijn meerdere partners nodig. Helaas hebben de genoemde bijeenkomsten geen vervolg gekregen.’

Vijfjarenvisie

De voorzitter ziet hier een taak voor de gemeente, maar vind dat ook ondernemers een rol dienen te spelen. ‘Wij hebben een vijfjarenvisie ontwikkeld en zijn daarmee aan de slag gegaan. Wij hebben de visie gedeeld met andere partijen waarvan wij denken en hopen dat zij de kansen ook zien. We zijn al met enkele partijen - STADronten, Does, gemeente - in gesprek. Als we een gezamenlijke visie kunnen ontwikkelen rondom aankleding van sportevenementen als de Kerstloop, ben ik er van overtuigd dat er meer publiek op afkomt. Dat kunnen we echter niet alleen. Daar hebben we elkaar voor nodig.’