Column Hans Engelvaart
Door Hans Engelvaart

De Dronter norm

In de beginjaren van Dronten is er op het gebied van sport veel door de toenmalige Rijksdienst gerealiseerd. Toen Dronten vervolgens gemeente werd kwamen de sportaccommodaties onder Drontens beheer.

Goed niveau

Lang gold er een soort Dronter norm, die er bijvoorbeeld voor zorgde dat alle drie de kernen een zwembad kregen. Ook later was de gemeente Dronten gul; ze legde de norm voor bouw van kleedkamers op sportvelden vaak boven de landelijke normen. Landelijk werden vaak de eisen van de Vereniging voor Nederlandse gemeenten (VNG) en NOC/NSF aangehouden. Zodoende kwam de Dronter sport landelijk gezien op een goed niveau.

Ook toen waren er echter criteria. De gemeente financierde geen clubhuizen, kantines en tribunes voor verenigingen. Wilden clubs bijvoorbeeld meer kleedkamers bouwen dan de norm, dan kon dat, maar de clubs moesten dit wel zelf financieren.

Bezuinigingen

Vanaf 2002 werd er geen Dronter norm meer toegepast toen er moest worden bezuinigd. Verenigingen werden zelfs met kortingen en afschaffen van subsidies geconfronteerd.

Grote daden

Ik weet nog dat het beleid voor iedereen helder was. Alle clubs wisten waar ze exact aan toe waren. De situatie stimuleerde de clubs tot grote daden. Zo bouwden asvDronten en BAS zelf een tribune en betaalde asvDronten zelfs één van zijn kunstgrasvelden zelf.

Recent heeft de Dronter gemeenteraad een bedrag van vijf ton beschikbaar gesteld, waardoor BAS een kunstgrasveld kon aanleggen, de roeivereniging onder anderen een kantine kan bouwen en Swift een fraaie tribune. Tevens kan de hockeyvereniging misschien een bijdrage voor een kunstgraswaterveld tegemoet zien. Voorwaarde is wel dat ze de helft van de investering zelf moet opbrengen.

Uitverkoop

Jammer voor die clubs die tot nu toe zelf alles hebben moeten betalen. Voor die clubs moet het een beetje voelen alsof je een duur artikel aanschaft, wat een dag later in de uitverkoop nog maar de helft kost. Het is daarom misschien goed dit geweldige initiatief structureel te maken en eigenlijk structureel incidenteel geld beschikbaar te stellen, zodat alle clubs gelijke kansen krijgen en de sport in Dronten weer net als in de beginjaren toonaangevend wordt.