Lelystad is gastgemeente van Flevopenningengala 2020

Lelystad - De gemeente Lelystad is gastgemeente van het Flevopenningengala 2020. Stichting Flevopenningen en gemeente Lelystad zijn dat met elkaar overeengekomen.

Stichting Flevopenningen is sinds 2004 verantwoordelijk voor de toekenning van ondernemersprijzen aan ondernemingen die succesvol, innoverend en duurzaam zijn en economische betekenis hebben voor Flevoland. De uitreiking van deze prijzen gebeurt elk jaar tijdens een feestelijk Flevopenningengala in een van de Flevolandse gemeenten.

Presentatie

Tijdens het gala op 12 april in de Noordoostpolder heeft wethouder economische zaken, Janneke Sparreboom, de gemeente Lelystad gepresenteerd als gastgemeente van het gala 2020. Datum en locatie van de 16e editie van het gala worden nog nader bekendgemaakt.

Provinciebrede traditie

Flevopenningen is de langstlopende georganiseerde ondernemersactiviteit in Flevoland en de uitreiking van de Flevopenningen is na 15 jaar inmiddels een provinciebrede traditie. Er zijn prijzen voor Excellent Ondernemerschap (Toponderneming), voor Beste Comakerschip van Hogeschool Windesheim en voor ondernemingen die uitzonderlijke prestaties leveren in het kader van de Participatiewet/Banenafspraak.

Voor de Flevopenning Toponderneming wijzen de bedrijfskringen van de zes Flevolandse gemeenten ieder hun kandidaten aan. De kandidaten voor de Flevopenning Windesheim Comakership worden door Windesheim Flevoland genomineerd en de kandidaten voor de Participatiepenning worden door de zes Flevolandse gemeenten aanwezen.

Kijk voor meer informatie op de website van Flevopenningen