St Jansdal werkt aan beddenhuis voor geplande zorg in Lelystad

Lelystad - Ziekenhuis St Jansdal gaat later dit jaar ook op de locatie in Lelystad patiënten opnemen. Er komt een beddenhuis voor geplande zorg. Dat meldt het ziekenhuis vrijdag in een persbericht.

Nu al kunnen meer dan tweehonderd verschillende operaties gedaan worden in Lelystad. Patiënten verblijven daarna in het dagcentrum.

Bij de realisatie van een beddenhuis voor geplande zorg komen daar tientallen operatieve ingrepen bij. Het gaat vooral om operaties voor orthopedie, chirurgie, plastische chirurgie, urologie, kno en misschien gynaecologie. Het gaat om ingrepen waarbij patiënten na de operatie nog een of enkele nachten in het ziekenhuis moeten blijven.

Geen valse verwachtingen wekken

St Jansdal komt nu pas naar buiten met de plannen, omdat het ziekenhuis tijd nodig had voor onderzoek. Het ziekenhuis wilde ook geen valse verwachtingen wekken bij de inwoners van Lelystad en omgeving. In de afgelopen maanden zijn de plannen besproken met de medische staf, de ondernemingsraad en de patiënten adviesraad. 'Belangrijk is dat de voorbereiding zorgvuldig gebeurt', aldus het ziekenhuis.  

Nieuwe medewerkers aantrekken

Het is de bedoeling dat het beddenhuis doordeweeks geopend zal zijn voor patiënten die een planbare operatie (zoals een knieoperatie) nodig hebben. Op dit moment is een projectgroep bezig met het tot in detail uitwerken van de plannen. Daarna wordt gestart met de verdere uitvoer. Er worden nieuwe medewerkers aangetrokken. Te denken valt bijvoorbeeld aan medici, verpleegkundigen en OK-medewerkers. De daadwerkelijke realisatie duurt naar verwachting enkele maanden.

De realisatie van een beddenhuis in Lelystad is niet alleen goed voor de inwoners van Lelystad, het ontlast ook de ziekenhuislocatie in Harderwijk. De acute verloskundige zorg en 24-uurs spoedeisende hulp (SEH) keren niet terug in Lelystad. Dat is volgens St Jansdal niet te betalen. Wel blijft er een spoedpoli voor hulp overdag.

De basiszorg in Lelystad draait nu, met wekelijks 1400 patiënten. Dat moet nog oplopen tot bijna 1900.

Streven: gezamenlijke omzet van 200 miljoen euro

De bestuurders van St Jansdal gaan er vanuit dat ongeveer de helft van de patiënten van het voormalige MC Zuiderzee het ziekenhuis trouw blijft. Onder de MC Groep lag de omzet rond de 100 miljoen euro, aldus Weil tegenover Trouw. Ze verwacht in Lelystad uit te komen op de helft daarvan. De omzet in Harderwijk is circa 160 miljoen euro. Een gezamenlijke omzet van rond de 200 miljoen is volgens de bestuurders voldoende voor een gezond ziekenhuis.