Dronten pleit voor ziekenhuis in buurt van vliegveld en A6

Dronten - Het gemeentebestuur van Dronten wil dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid voor een ziekenhuis in de buurt van het vliegveld en de A6. 'Zo wordt de hele provincie bediend en wordt de druk, die nu groter wordt op de bestaande ziekenhuizen, verlicht'.

‘Gemiddelden helpen niet bij het definiëren van de echte problemen en zorgpunten’, stelt het college van burgemeester en wethouders van Dronten in een brief aan de verkenner voor het toekomstperspectief van zorg in Flevoland. ‘Aanrijtijden vanuit Swifterbant naar Harderwijk zijn anders dan die vanuit Biddinghuizen. Die feitelijke vertaalslag moet in het rapport wat ons betreft nog gemaakt worden’, licht wethouder gezondheid Irene Korting toe.

Druk op spoedeisende hulpposten

In een recent bestuurlijk overleg is door de verkenner aan de gesprekspartners gevraagd om nog eens per organisatie schriftelijk input te leveren op de toekomstverkenning naar de zorg in de provincie Flevoland. Het college spreekt daarop onder meer haar zorg uit over de druk op de spoedeisende hulpposten (SEH) van omliggende ziekenhuizen nu de SEH in het ziekenhuis in Lelystad er niet meer is. Met de aanstaande ingebruikname van Lelystad Airport vraagt het college of in de verkenning plaats is voor een ziekenhuis in de buurt van het vliegveld en de A6. ‘Zo wordt de hele provincie bediend en wordt de druk, die nu groter wordt op de bestaande ziekenhuizen, verlicht. Daarnaast is een goede en snelle bereikbaarheid voor en door acute medische zorg van groot belang bij de grootschalige evenementen die in onze gemeente plaatsvinden'.

Inbreng lokaal bestuur

Dronten vraagt voortdurend aandacht voor zorgpunten als acute hulp en verloskunde. Het college van Dronten vindt het wenselijk dat de feiten en cijfers, die zijn opgetekend met gemiddelden, worden aangevuld met de actuele cijfers per dorpskern. In Dronten duurt 51% van de ritten langer dan 45 minuten. Een toename van 10% ten opzichte van voor het faillissement van MC Zuiderzee. Het college schrijft in de brief dat, door de excentrische ligging van Swifterbant, het aannemelijk is dat het percentage daar nog meer is toegenomen. Om in acute zorg te voorzien wil het college dat met ambulancedienst RAV onderzocht wordt of er meer ambulance opstelplaatsen kunnen worden gerealiseerd op tactische locaties. Daarnaast ziet het college een rol weggelegd voor de provincie om een goede openbaar vervoerverbinding te realiseren van en naar de ziekenhuizen. De brief aan de verkenner is in goed overleg met de vertegenwoordiging in de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad tot stand gekomen.

Het college van Dronten wil benadrukt zien dat de verbeterpunten niet alleen uit het belang van de ziekenhuizen worden ingevuld, maar vooral de belangen van haar inwoners evenveel gewaarborgd zijn.