Minder langdurig werklozen in Flevoland

Regio - Het aantal langdurig werklozen in Flevoland neemt af. Dit blijkt uit cijfers van het UWV.

In maart 2018 ontvingen 2.696 (31%) van de 8.579 WW’ers 12 maanden of langer een WW-uitkering. Een jaar later hebben in de regio Flevoland 2.029 (27%) van de 7.582 WW’ers langdurig een WW-uitkering.

De daling van het aandeel WW’ers met een lange uitkeringsduur komt doordat het aantal personen met een lange uitkeringsduur veel sterker daalde (-25%) dan het aantal personen met een kortlopende WW-uitkering (< 12 maanden). Dit aantal nam slechts met 6% af. Het totale bestand van personen met een WW-uitkering daalde met 12%.

Meer ICT’ers werkloos

Het aandeel WW’ers met een WW-uitkering langer dan 12 maanden is per maart 2019 het grootst in de beroepsklassen ICT beroepen, managers en bedrijfseconomische & administratieve beroepen en pedagogische beroepen. In bijna alle beroepsklassen is een daling zichtbaar van het aandeel van deze groep werkzoekenden. De uitzondering hierop is de beroepsklasse ICT-beroepen. In deze beroepsklasse is het aandeel WW’ers met een WW-uitkering langer dan 12 maanden met 3% toegenomen

Daling WW-uitkeringen

Eind maart 2019 verstrekte UWV 7.754 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Dit waren 21 WW-uitkeringen minder dan in februari (-0,3%). De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen in maart betrof 2,2%.

Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bedroeg in maart 2019 in Flevoland 3,5%. Het regionale WW-percentage is daarmee nog altijd hoger dan het landelijk WW-percentage van 2,9%. In vergelijking met maart 2018 daalde het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 12,8% (1.137 uitkeringen). Nederland als geheel liet een afname van 18,2% van het aantal WW-uitkeringen zien..