Nieuwe Provinciale Staten geïnstalleerd

Lelystad – Forum voor Democratie, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie gaan met elkaar de formatiefase in, om te zien of zij samen een nieuwe coalitie kunnen vormen. Dat hebben de nieuwe Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond besloten.

Wennen en gewend worden

Hoewel: er wordt nu nog gesproken van een ‘pre-formatiefase’. De vijf partijen moeten nog wat aan elkaar wennen. Nou ja, VVD, CDA, PvdA en ChristenUnie zijn al aardig aan elkaar gewend, het is nieuwkomer Forum voor Democratie waar aan gewend moet worden en die zelf ook moet wennen.

Dronken worden

Informateur Annemarie van Gaal, die met het advies voor deze coalitie is gekomen en dat advies woensdagavond toelichtte, raadde de vijf partijen aan eerst eens informeel met elkaar aan tafel te gaan zitten. ‘Dit is een nieuwe, stoere coalitie. Ga eerst een, desnoods met een paar pilsjes, met elkaar om tafel. Wordt desnoods dronken met elkaar. Dronken mensen spreken de waarheid, zegt men. Ja, ik weet het niet, want ik ben nooit dronken. Maar leer elkaar kennen en vertrouwen.’

Want dat vertrouwen, dat is het waar hard aan gewerkt zal moeten worden. De vijf partijen nemen de uitdaging in ieder geval van harte aan. ‘Of dat nou bij een pilsje, een goed glas wijn of een kop thee is, dat maakt mij niet uit,’ zei Jan de Reus (VVD). ‘Als we elkaar maar recht in de ogen kunnen kijken.’ ‘Het is van belang elkaars nieren te proeven, zoals dat heet,’ vindt Harold Hofstra (ChristenUnie). ‘Je kunt op de inhoud wel een heel eind komen, maar vertrouwen is ook belangrijk.’

Andere politiek

Forum voor Democratie, nieuwkomer in de Provinciale Staten en gelijk de grootste partij, had woensdag het laatste woord. Gert-Jan Ransijn stak daarbij een hand uit naar de gehele staten. ‘De voorgestelde coalitie is geen uitsluiting. Ik nodig ook de kleine partijen uit om uw ideeën en kennis in te brengen. En het debat aan te gaan. Ik nodig u uit om met 41 man een team te gaan vormen. Ik heb u in deze korte tijd allemaal leren kennen als mensen die bevlogen zijn.’

Want de nieuwe coalitie zou, als die kan worden samengesmeed, weliswaar bestaan uit een meerderheid van 23 van de 41 statenleden, FvD wil echt iets anders. Verschillende politieke partijen vroegen zich namelijk af welk signaal de kiezer nou heeft afgegeven met deze uitslag, want het politieke landschap is ook in Flevoland versnipperd. ‘Volgens mij wil de kiezer geen ellenlange speeches meer, maar een politiek waarvan men zegt “Ik snap dat ze dat aan het doen zijn”. En waarin we elkaar niet aleen maar vliegen afvangen.’

Thema’s

Naast benoemde thema’s als het vliegveld, de energietransitie en Nationaal Park Nieuw Land is door informateur Van Gaal ook ‘democratische vernieuwing’ als belangrijk punt toegevoegd. Van Gaal gaf aan daar een kans in te zien voor Flevoland. ‘Waarom zou je als jongste provincie niet het voortouw nemen voor democratische vernieuwing en de inwoners van Flevoland vaker dan eens in de vier jaar hun mening laten horen? Als jongste provincie ben je het bijna aan je stand verplicht om hier vernieuwend mee om te gaan. Deze coalitie zal in de komende periode gaan experimenteren met democratische vernieuwing door bijvoorbeeld digitale feedback van haar inwoners op provinciale besluiten mogelijk te maken.’

Voor Forum voor Democratie is dat een belangrijk punt. Op de andere punten heeft men al aangegeven bestaande afspraken na te willen komen, maar nieuwe afspraken onder de loep te willen nemen. Dat biedt in ieder geval ruimte voor onderhandelen, zo vinden de vijf beoogde coalitiepartners.

Meer vrouwen

Natuurlijk was er ook teleurstelling woensdag, bij de partijen die niet de pre-formatiefase ingaan. Zoals één van de andere winnaars van de verkiezingen, GroenLinks. Bas de Reus van die partij begreep echter ook dat een combinatie met Forum en GroenLinks wel erg ingewikkeld zou worden.

De Partij voor de Dieren poogde nog met een eerste voorstel af te dwingen dat er op zijn minst geprobeerd zou worden het nieuwe college een afspiegeling van de samenleving te laten zijn, in dit geval: dat twee of drie van de beoogde vijf gedeputeerden vrouw zijn. Daar wilden de beoogde coalitiepartners in ieder geval niet aan. ‘Iedere partij gaat over zijn eigen selectiebeleid,’ vindt Willem de Jager (PvdA).

Mooi compliment

Kortom: de vijf partijen gaan de komende tijd met elkaar om tafel zitten, of daar nou wel of geen alcohol aan te pas komt, om elkaar beter te leren kennen. Voor informateur Annemarie van Gaal zit het werk erop. Zij had overigens nog wel aardige woorden over Flevoland, een provincie die zij al kende als bijzonder. ‘Ik word als ik hier ben altijd weer getroffen door het karakter van de provincie. Ik kom op veel ondernemersavonden in het hele land bijvoorbeeld, waar prijzen aan inspirerende ondernemers worden uitgereikt. Maar er is maar één plaats in Nederland waar ik heb meegemaakt dat zowel de burgemeester als een wethouder op zo’n avond aanwezig waren, en dat was in Zeewolde. Dat is zo belangrijk, om je burgers en ondernemers beter te leren kennen….’

Eed of gelofte

Nog één dingetje dan, voor de cijferfetisjisten: van de 41 Statenleden legden er elf de eed af (‘Zo waarlijk helpe mij God almachtig’) en dertig de gelofte (‘Dat verklaar en beloof ik’). Dat u het weet. En U ook.  

Gerelateerd nieuws