Noordzoom verdeelt politiek tot op het bot

Lelystad – De gemeenteraad van Lelystad worstelt met de Noordzoom. Het idee om te laten onderzoeken of er duurdere woningen kunnen worden gebouwd op lege velden in het gebied tussen Het Karveel, De Boeier en het Zuigerplasbos, zorgt voor grote verdeeldheid en scherpe tegenstellingen, bij omwonenden en binnen de raad.

Groot verzet

Wethouder Janneke Sparreboom ziet dat ook. ‘Groot verzet tegen plannen Noordzoom’ kopte de FlevoPost vorige week en dat is geen woord te weinig gezegd. We horen die boodschap. De zorg om de natuur in de Noordzoom: we zullen als college niet toestaan dat die verkwanseld wordt,’ zei ze dinsdag tegen de gemeenteraad. Tegelijkertijd kaatste ze de bal terug. Want het is nu echt de gemeenteraad die aan zet is.

Proces tot nu toe

Het proces zoals dat tot hu toe gelopen is. Is duidelijk. De Noordzoom staat al jaren als woningbouwlocatie in diverse plannen van de gemeente. De grond is ook van de gemeente, dus dat maakt de locatie uitermate interessant. Daarnaast heeft het college van b+w van de gemeenteraad opdracht gekregen te onderzoeken waar woningen in het duurdere segment kunnen worden gebouwd, voor mensen die een half tot een miljoen euro voor een woning middenin het groen over hebben. Daar is behoefte aan, een behoefte waar verder in de Randstad niet aan kan worden voldaan. En Lelystad heeft behoefte aan, oneerbiedig gezegd, ‘dat soort inwoners’, omdat de bevolkingsopbouw nu te eenzijdig is.

Er zijn drie locaties onderzocht voor het zogenaamde ‘excellent wonen’: Warande, Meerdijkhaven en de Noordzoom. De laatste blijkt het meest geschikt te zijn. Vandaar dat die vraag nu voorligt aan de gemeenteraad: moeten we dit verder onderzoeken of niet?

Geschrokken

De politiek is echter erg geschrokken van de enorme tegenstand van omwonenden. Ook al ligt er dus nog geen plan, en belooft de wethouder de omwonenden te betrekken als de gemeenteraad besluit dat er wel een plan moet komen, de weerstand tegen wat er mogelijk in de Noordzoom staat te gebeuren, is enorm.

Een aantal fracties, zoals Leefbaar Lelystad, de PVV, GroenLinks, Forum voor de Ouderen, het CDA, Forum voor de Ouderen, Lokaal Lelystad en Forum voor Flevoland, hebben zich daarom al tot tegenstander: zij hebben er geen behoefte aan dat de locatie verder wordt onderzocht als woningbouwlocatie. Maar de gemeenteraad is er nog niet uit. Binnenkort staat het onderwerp daarom weer op de agenda.

Gerelateerd nieuws