Stationsplein
Door Kees Bakker

Oude versus nieuwe politiek

Er staat een aantal mooie dingen in de verslagen van de informateur als het gaat om de vorming van een nieuw college in Flevoland, dat vanavond in Provinciale Staten wordt besproken. Als de gevestigde politieke partijen zich in een cocon hullen om zich te beschermen tegen de boze, nieuwe partijen, komt er een college van zes partijen uit, waarbij er verschillende samenstellingen mogelijk zijn.

Maar het is juist die ‘boze’ nieuwkomer (ik vind dat niet, maar zo worden ze vaak weggezet) die een mooie suggestie doet. Laat alle partijen in de Staten met drie of meer zetels over een aantal hoofdpunten afspraken maken en wees het er over eens dat je het niet overal over eens hoeft te zijn. Als je aangeeft wat in dat laatste geval de spelregels zijn, en je elkaar wat gunt, is er een coalitie mogelijk die echt aan nieuwe politiek doet.

Dat is belangrijk: elkaar wat gunnen. Een college van vijf gedeputeerden, die handelen vanuit een gemeenschappelijk doel of toekomstvisie, maar dat op detail ieder op de eigen manier invullen. En die hun plannen vervolgens voorleggen aan Provinciale Staten.

Geen dichtgetimmerd programma, geen stilzwijgende afspraak om als college altijd één lijn te trekken. Als je vanuit die openheid kunt en durft te opereren, krijg je niet alleen een hele andere dynamiek in de politiek. Je krijgt waarschijnlijk ook sterkere bestuurders, bestuurders die plannen durven te maken, maar die ook een nederlaag durven te lijden als die plannen niet worden aangenomen.

Misschien ben ik iets teveel een idealist, maar de manier waarop het Forum voor Democratie en het CDA in hun gesprek aangeven dat de politiek zou moeten en kunnen veranderen, doet mijn hart sneller kloppen. Dan verandert er echt iets. En waar zou dat beter kunnen dan in Flevoland, de jongste provincie van Nederland, waar we niet zijn vastgeroest in processen van tientallen of honderden jaren oud? Waar men durft te pionieren? Benieuwd of de nieuwe staten dat aandurven.

Lees ook:

Informateur Van Gaal adviseert rechtse coalitie in Flevoland

Hertelling levert geen andere zetelverdeling op

Van nieuwe politiek naar de oude coalitie plus één