Raad Lelystad stemt in met extra budget voor Campus

Lelystad - De gemeenteraad van Lelystad is dinsdag schoorvoetend akkoord gegaan met negen miljoen extra voor de bouw van de Campus. Of, zoals sommige fracties stelden, ‘met frisse tegenzin’. Collegepartij SP stemde wel tegen.

Tegenvaller

De bouw van de Campus, waar de drie scholen voor voortgezet onderwijs vanaf schooljaar 2020/2021 onderdak moeten vinden, valt duurder uit door de prijsstijgingen in de bouw. Dat heeft eerder tot een mislukte aanbesteding geleid, waarbij geen enkele bouwer bereid bleek het voor de geraamde 55,5 miljoen euro te bouwen. In een tweede aanbesteding is er wel een aannemer gevonden, maar komt de bouw dus op 64,6 miljoen euro uit.

Aardwarmte

Daarbij kan wel worden vastgehouden aan het huidige ontwerp van zeven gebouwen, die energieneutraal en duurzaam zullen zijn. Enige verschil is wel dat voor de energievoorziening gebruik zal worden gemaakt van de biomassacentrale aan de Larserdreef en niet van aardwarmte, zoals aanvankelijk de bedoeling was.

De SP probeerde daar met een voorstel nog verandering in te brengen, gesteund door GroenLinks. Maar volgens wethouder Ed Rentenaar zou het alsnog aansluiten op een aardwarmtepomp een vertraging in de bouw opleveren van negen maanden. Dat zou weer tot gevolg hebben dat de huidige aanbesteding dan niet meer geldig is, of dat er een extra claim komt bovenop de negen miljoen extra die het nu al kost.

Geen vertraging

Met name die vertraging wilden de andere partijen in de gemeenteraad de leerlingen en de leraren van het voortgezet onderwijs niet aandoen. ‘We zijn niet tevreden over de overschrijding van het budget. Maar dat hoort bij de marktwerking. Verder komen we onze afspraken na. Dat hoort bij een betrouwbare overheid,’ vond Dennis Grimbergen (VVD). ‘Dit is geen reden om de jeugd, de toekomst van onze stad, de campus te onthouden,’ vond Luc Baaten (InwonersPartij). ‘We investeren in een gebouw waar we tot in jaren mee doen, ook voor kinderen die nu nog niet eens geboren zijn. We zullen daarom instemmen,’ zei Jarno Volmer (ChristenUnie).

De krachtige taal leek vooral gericht op coalitiepartner SP, om als haar voorstel om toch aardwarmte te gebruiken niet zou worden aangenomen, wel akkoord te gaan met het extra budget. Maar tevergeefs: de SP stemde tegen.

Grote meerderheid

Leefbaar Lelystad poogde nog met een voorstel vast te houden aan het budget van 55,5 miljoen euro, en dan maar een ontwerp te laten maken dat wel voor die prijs gebouwd zou kunnen worden, maar daar wilde de gemeenteraad al helemaal niet aan.

Uiteindelijk stemden 12 van de 17 partijen in de gemeenteraad ermee in om de extra negen miljoen euro ter beschikking te stellen. De bouw kan nu snel beginnen.