Een ton voor goede ideeën

Dronten – De lijnen staan bijna open. Eind deze maand zal de politiek de spelregels vaststellen, waarna de gemeente Dronten op zoek gaat naar goede ideeën van inwoners. Daarvoor is 100.000 euro beschikbaar.

De gemeente heeft een aantal criteria vastgesteld waaraan de ideeën moeten voldoen, en de gemeenteraad schaarde zich daar donderdag in grote getale achter. Maar omdat het hier om een commissievergadering ging en besluiten pas in de raadsvergadering officieel worden genomen, moeten enthousiaste inwoners nog even geduld hebben.

Spelregels

Het idee om geld beschikbaar te stellen is een initiatief van GroenLinks, dat eind vorig jaar door de gehele gemeenteraad behalve de SP werd omarmd.

Het idee is dat inwoners plannen kunnen indienen ‘die ten goede komen aan een groep inwoners en niet slechts één belanghebbende’. De plannen moeten dan ook ondersteund worden door tien inwoners en mogen slechts incidenteel geld kosten: het moet niet een plan zijn dat elk jaar op de gemeentelijke begroting terugkeert. Per plan is maximaal 10.000 euro beschikbaar.

Stemming

Het idee lijkt op de Motiemarkt in Lelystad, waarbij inwoners plannen kunnen indienen die dan wel of niet door de politiek worden geadopteerd. Of er in Dronten ook voor die vorm wordt gekozen, is nog niet duidelijk. GroenLinks opperde donderdag nog wel dat het aardig zou zijn ingediende plannen te verzamelen en daar via internet een stemming over te laten plaatsvinden onder inwoners. ‘Er moet draagvlak zijn voor projecten. Op die manier kunnen we zien welke plannen tot het meeste enthousiasme in de samenleving leiden,’ vindt Paul Vermast.

Wethouder Ton van Amerongen vond dat een aardig idee. Maar nu worden eerst de spelregels vastgesteld. Daarna wordt er een definitief en wervend plan gemaakt om inwoners plannen te laten indienen. Maar het borrelen van inspiratie kan alvast beginnen, vindt de politiek.