Voedselbank Dronten geeft minder voedselpakketten uit in 2018

Dronten - Hoewel het aantal klanten van Voedselbank Dronten in 2018 ongeveer hetzelfde was als in 2017, hoefden er minder voedselpakketten uitgegeven te worden. Dat kwam doordat veel klanten maar kort hulp nodig hadden. Dit staat in het jaarverslag over 2018 van de voedselbank.

Aan de andere kant: het aantal klanten dat langer dan drie jaar hulp nodig heeft, is ook toegenomen. De voedselbank wil samen met de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening, Stichting De Meerpaal en de gemeente Dronten naar mogelijkheden zoeken om die trend te keren.

Meer klanten vinden

Dat betekent niet dat de voedselbank minder klanten wil helpen: het is zelfs de bedoeling om er meer te vinden. Het lijkt er op dat niet iedereen die voor hulp in aanmerking komt, zich voor voedselhulp meldt. Daarom worden alle professionele en vrijwillige hulpverleners opgeroepen om mogelijke klanten naar de voedselbank door te verwijzen. Dat draagt ook bij aan het tegengaan van voedselverspilling. Mensen mogen zich zelf ook melden. Dat kan met een formuliertje op de website van de voedselbank.

Voedselverwerving

In 2018 had de voedselbank meer voedsel te verdelen. De winkelacties leveren flink wat op. De voedselbank gaat zich ook meer inzetten voor het voorkomen van voedselverspilling.

Supermarktmodel

De voedselbank maakte in 2018 de overstap naar een ander systeem van het verstrekken van voedsel. De klanten kunnen nu zelf bepalen wat zij van het aangeboden voedsel in de komende week niet nodig hebben.

Nieuwe bus

Dankzij een bijdrage van het bedrijfsleven kon een nieuwe bus worden aangeschaft. Die koelt beter en is gemakkelijker te onderhouden. Voor de vrijwilligers is het om arbo-technische redenen belangrijk dat er bij het laden veel minder getild hoeft te worden.