'We willen de club alleen maar helpen'

Lelystad - De 24 leden, die zich hebben verenigd in de Commissie Toekomst van SV Lelystad, zijn er niet op uit om een coup te plegen. Dat benadrukt Ed Verstraate, een van de mensen uit de commissie.

De Commissie Toekomst van SV Lelystad is geformeerd na de zorgelijke berichten over de financiële- en organisatorische situatie waarin de oudste vereniging van Lelystad is beland. ‘We hebben maar één doel voor ogen en dat is helpen om SV Lelystad weer gezond te maken'.

Flinke schuld bij Sportbedrijf

In november van het vorig jaar werd duidelijk dat SV Lelystad een flinke schuld aan het Sportbedrijf, namens de gemeente verantwoordelijk voor een deel van de kleedaccommodatie en de velden op sportpark Langezand, niet kon voldoen. Volgens voorzitter Kimberly Leonora kwam het toenmalige bestuur, dat destijds nog bestond uit drie personen, er niet uit met het Sportbedrijf over het treffen van een betalingsregeling. Sportbedrijf Lelystad schakelde vervolgens een incassobureau in en ook de politiek besteedde er aandacht aan. Uiteindelijk besloten het bestuur en het Sportbedrijf om een mediation-traject in te gaan. Dat leverde tot nu toe geen positieve berichten op. Wel deden zich steeds vaker incidenten voor. Voor een aantal leden was dat reden om in actie te komen en de commissie Toekomst van SV Lelystad van de grond te brengen.

‘Ik geloof best dat de huidige bestuursleden hard hebben gewerkt en ik begrijp ook dat het hard aankomt’, zegt Verstraate die in het verleden ook nauw betrokken was bij de reorganisatie van SV Almere en AS’80 uit Almere. ‘Ik geloof ook dat ze hun best hebben gedaan, maar een club van ruim achthonderd leden runnen met twee bestuursleden, dat gaat nu eenmaal niet.’

Ledenvergadering

Inmiddels is er een bijeenkomst geweest waarbij een afvaardiging van de commissie en de bestuursleden samen met mensen van hoofdsponsor Mac3Park hebben gesproken over de ontstane situatie. ‘Dat is positief geweest’, oordeelt Verstraate. ‘We hebben afgesproken om tot aan de ledenvergadering van 29 april samen te werken. Als commissie hebben  we het bestuur alle hulp aangeboden die ze nodig heeft om de club door te laten draaien. Er zijn nu al genoeg mensen die willen helpen. Op de ledenvergadering zien we wel hoe het verder gaat. Daar beslissen wij niet over, dat is helemaal aan de leden.’

Vervelende incidenten

Dat er de afgelopen weken vervelende incidenten hebben plaatsgevonden vindt Verstraate uitermate verwerpelijk. Scheldpartijen, verdachtmakingen en ernstige bedreigingen via social media bepaald niet van de lucht. In de pers verschenen zelfs berichten dat kinderen van de penningmeester zouden zijn bedreigd. ‘Dat soort dingen kan helemaal niet. Dat is niet normaal. Uiteraard hebben wij daar binnen de commissie ook over gesproken en daar nemen we afstand van, dat verwerpen we ten zeerste. Ik ben er van overtuigd dat dit soort dingen niet vanuit de commissie komen zoals hier en daar wordt gesuggereerd. Wij willen graag weten wie hier achter zit en dat er tegen dit soort lieden maatregelen genomen worden. We begrijpen dit niet en dat heeft het huidige bestuur ook niet verdiend'.

Reactie voorzitter

Voorzitter Kimberly Leonora bevestigt dat er tot aan de ledenvergadering zal worden samengewerkt. ‘We hebben de commissie gevraagd om met het bestuur tot 29 april de dagelijkse werkzaamheden in te vullen en dat is alles behalve bestuurszaken. Het zittende bestuur is al een halfjaar bezig om de club te reorganiseren en afspraken te maken met het Sportbedrijf en de gemeente. Helaas is het ons niet gegund om deze taak af te maken en helaas heeft de commissie zich ondanks herhaalde oproepen niet eerder gemeld bij het bestuur om samen deze klus te klaren. We kunnen met 26 mannen en vrouwen meer bereiken dan met 24 laat staan met twee'.

Bedreigingen zijn hard aangekomen

Over de bedreigingen die recentelijk plaats hebben gevonden kan de voorzitter geen mededelingen doen ‘om het onderzoek van de politie niet te verstoren’. Maar duidelijk is dat deze bedreigingen hard zijn aangekomen. ‘Je kunt je voorstellen dat de veiligheid van ons gezin het belangrijkste is, zodra die in het gedrang komt zijn we helaas genoodzaakt om te stoppen. Dit punt is vorige week bereikt'.