Nijkerkerweg gaat vijf nachten dicht

Zeewolde - Wegens werkzaamheden gaat de Nijkerkerweg vanaf vandaag (15 april) tot en met vrijdag 19 april vijf nachten dicht tussen de rotonde Gooiseweg en de rotonde Spiekweg. Het verkeer wordt omgeleid. Beide rotondes zijn wel open.

De eerste afsluiting begint vanavond om 20.00 uur en loopt tot dinsdagmorgen 06.00 uur; de laatste nachtafsluiting is van vrijdag 20.00 uur tot zaterdag 06.00 uur.

Omleidingsroutes

Verkeer tussen Nijkerk (A28) en Almere (A27) wordt omgeleid via de Slingerweg en Eemmeerdijk (N704). Verkeer vanuit Nijkerk (A28) in de richting van Zeewolde/Lelystad kan gebruik maken van de (N705) Spiekweg. Ook het vrachtverkeer mag tijdelijk gebruik maken van de Spiekweg; dit kan enige geluidshinder opleveren. De doorgaande route op de (N305) Gooiseweg tussen Almere en Zeewolde (en omgekeerd) is open. Er geldt wel een maximale snelheid van 50 kilometer per uur langs het werkvak.

Werkzaamheden

Bij de verdubbeling van de N305 Gooiseweg wordt de rotonde met de Nijkerkerweg omgebouwd tot een kruising met verkeerslichten. Bij deze kruising komt een aparte strook voor het rechtsafslaande verkeer zodat zij vlot en veilig af kunnen slaan. In voorbereiding op het aanleggen van deze extra strook moet de bodem verstevigd worden. Dit gebeurt door het plaatsen van bigbags gevuld met zand. De extra belasting van zand zorgt ervoor dat de ondergrond gaat inklinken en samengedrukt wordt. Dit voorkomt verzakkingen van de rechtsafstrook in de toekomst. De bigbags blijven zo’n 1,5 jaar staan. Voor de veiligheid van de weggebruiker komt er een barrier tussen de weg en de bigbags.