Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad roept op tot overleg en samenwerking

Lelystad - In het belang van de patiënt en om versnippering van de zorg tegen te gaan, roept de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad op tot overleg en samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal en de concurrerende zorgaanbieders in en rond Lelystad.

St Jansdal levert geen diagnostiek aan andere curatieve zorgaanbieders in en rond Lelystad. Het ziekenhuis wil naar eigen zeggen de concurrentie niet versterken.

Zelfstandige Behandel Centra

Nadat St Jansdal MC Zuiderzee op 1 maart overnam zijn er ZBC’s (Zelfstandige Behandel Centra) opgericht door specialisten van het voormalig MC Zuiderzee, die geen emplooi konden of willen vinden bij St Jansdal. Deze ZBC’s concurreren nu met St Jansdal.

'Vanwege de vaak al jaren bestaande vertrouwensrelatie volgen veel patiënten hun oude specialist naar het betreffende ZBC. Deze patiënten zijn nu genoodzaakt om hun diagnostiek in andere steden te laten plaatsvinden. Vooral voor kwetsbare patiënten is dit een moeilijke situatie', aldus de Stichting Behoud Ziekenhuis Lelystad.

'Concurrentiestrijd over ruggen van patiënten'

Volgens de stichting wordt op deze manier een concurrentiestrijd gevoerd over de ruggen van patiënten. 'Het gaat hier wel om zorg voor vaak kwetsbare inwoners van Lelystad en omstreken'.

De stichting onderkent de risico’s van versnippering van de zorg. 'Wij begrijpen heel goed dat St Jansdal niet als vanzelfsprekend de diagnostiek voor ZBC’s kan uitvoeren. Daarover is overleg en afstemming over inhoud en financiën noodzakelijk'.

Oproep tot overleg

De stichting heeft St Jansdal gevraagd om overleg met de centra te gaan voeren. 'Dit is in eerste instantie door het ziekenhuis afgehouden. Wij roepen de ZBC’s en St Jansdal dringend op om onmiddellijk overleg te starten zodat afstemming en samenwerking tot stand kan komen in het belang van de patiënt'.

Gerelateerd nieuws