Van nieuwe politiek naar de oude coalitie plus één

Lelystad - De provinciale politiek praat woensdag over de verslagen van de gesprekken die informateur Annemarie van Gaal de afgelopen periode met alle partijen gehad heeft. Het zal een eerste blik bieden op wat voor een coalitie Flevoland de komende vier jaar zal krijgen. In deze beschouwing kijken we alvast naar die gesprekken.

Interessant leesvoer

De openbare verslagen van de gesprekken die Annemarie van Gaal heeft gehad met de partijen in Provinciale Staten, zijn interessant leesvoer voor mensen die van politiek houden. Er valt nog niet uit te voorspellen uit welke partijen de nieuwe coalitie zal bestaan, maar er zijn wel een paar boeiende nieuwe inzichten.

Frisse blik

Laten we die eerst eens bekijken. Elke partij kreeg de vraag voorgelegd wat de ‘gedroomde coalitie’ is en wat eventueel de tweede optie. Drie partijen wijken daar sterk af van alleen het noemen van partijen.

Ten eerste het Forum voor Democratie. De nieuwkomer staat toch echt een nieuwe manier van politiek voeren voor ogen. Men wil een open en brede coalitie, met alle partijen die drie of meer zetels hebben. Daarbij moeten een aantal gemeenschappelijke doelen worden gesteld voor de toekomst, waarbij partijen die per thema programmatische overeenstemming hebben, dat kunnen oppakken. Dat betekent wat die partij betreft ook dat je het niet overal over eens hoeft te zijn om toch met elkaar in een coalitie te kunnen zitten. Men wil ‘een stabiele, open coalitie van mensen die elkaar het succes gunnen. Met een team dat erop vertrouwt dat ze klaar zijn voor hetgeen komen gaat. Geen dichtgetimmerd akkoord. Een team dat stormen kan doorstaan’.

Geen oude politiek

Ook het CDA merkt daar iets over op. Op vindt die partij dat de winnaars van de verkiezingen Forum voor Democratie en GroenLinks eerst aan zet zijn. Maar op de vraag of het huidige college van VVD, CDA, PvdA, CU en D66 dan misschien moet worden uitgebreid naar links of rechts, zegt men: ‘Dat is wellicht te oud denken. Het nu ontstane gefragmenteerde politieke landschap kan leiden tot polarisatie, daarmee komen we geen stap verder voor de inwoners. Schouders er samen onder’

Ook de Partij voor de Dieren staat een nieuwe benadering voor ogen. ‘Een neutrale coalitie waarin een college-akkoord op hoofdlijnen wordt bereikt. Geen dichtgetimmerd akkoord, neutrale vertegenwoordigers in het college, onafhankelijke collegeleden die de afspraken uitvoeren, met tussentijds afrekenbare doelen.’ Daarbij moet wel worden genoteerd dat inhoudelijk de Partij voor de Dieren met vrijwel elke andere partij fors van mening verschilt over verschillende standpunten.

Bonte schakering

Als er dan wel wordt gekeken naar de specifieke invulling van partijen in de nieuwe coalitie, is er een bonte schakering. VVD noemt, puur op basis van de uitslag, FvD, Groen Links, VVD en CDA als een mogelijkheid, maar vindt dat wel een krappe meerderheid. Andere mogelijkheid: FvD, VVD, PVV, Groen Links en CDA.

De PVV oppert FvD, PVV, CDA en VVD, eventueel aangevuld met CU, 50 Plus en/of de SGP. De SP zou het liefst een coalitie zien van PvdA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, ChristenUnie, 50 Plus en CDA, maar dat is geen meerderheid. FvD, VVD, Pvv en CDA zou men daarom het meest logisch vinden. 50 Plus ziet twee mooie mogelijkheden: FvD, VVD, CDA, CU en 50 Plus of FvD, VVD, PVV, CDA en 50 Plus.  De SGP ziet een coalitie van FvD, VVD, PVV en CDA als meest logische, waarbij de PVV ingewisseld kan worden voor CU/SGP of twee afzonderlijke andere partijen. DENK spreekt geen voorkeur uit.

Oude plus één

En dan zijn er nog vier partijen die eigenlijk wel de huidige coalitie willen voortzetten, aangevuld met één andere partij: GroenLinks, ChristenUnie, D66 en PvdA vinden elkaar daar snel, waarbij alle vier de mogelijkheid van de toevoeging van Groen Links noemen, en de PvdA en ChristenUnie opmerken dat die partij ook kan worden ingewisseld voor FvD. GroenLinks noemt als mogelijkheid ook nog Groen Links, PvdA, Partij voor de Dieren, D66, SP, ChristenUnie en VVD.

Uitsluiten

Zo, dat was een tsunami aan mogelijkheden. Interessant is het ook te zien welke partijen zeggen niet met elkaar te kunnen, want dan kan er gelijk alweer een streep door een aantal opties. Groen Links vindt een samenwerking met de PVV niet realistisch, ChristenUnie meldt ver af te staan van het Forum voor Democratie, D66 meldt dat de PVV en het Forum voor Democratie moeilijk wordt en de SP sluit de PVV uit. De SGP meldt ver af te staan van D66.

Andere inzichten

De gespreksverslagen bieden ook nog een aantal andere interessante inzichten. De VVD meldt niet willen samenwerken met een partij die niet ‘honderd procent achter vliegveld Lelystad staat, het plan zoals dat nu is afgesproken’. Men lijkt daarmee de deur op slot te doen voor Groen Links, tenzij die partij bereid is tot een hele diepe knieval. Maar de deur voor de PVV staat wel weer op een kier, terwijl voor de verkiezingen de VVD nog meldde dat dat alleen zou kunnen als men afstand neemt van de ‘minder, minder, minder’-uitspraak over Marokkanen van Geert Wilders vier jaar geleden.

De windmolenaversie van Forum voor Democratie lijkt geen breekpunt te hoeven zijn in de onderhandelingen, want de partij wekt de indruk zich te willen neerleggen bij de afspraken zoals die tot nu toe zijn gemaakt. En voor windmolens en zonneparken liggen die afspraken er al.

De Partij voor de Dieren vindt het vooral belangrijk dat er ook een vrouw in het nieuwe college komt. De SGP meldt dat een coalitie met een nipte meerderheid zo zijn charmes heeft. Het Forum voor Democratie wil zich hard maken voor invoering van een bindend referendum, de PVV voor een gekozen burgemeester en Commissaris van de Koning. Het Forum voor Democratie vindt dat Flevoland moet kiezen voor een ontwikkeling als ‘sillicon valley van de agricultuur’ en vindt niet dat er gekozen moet worden voor toerisme. De SP pleit voor een volwaardig ziekenhuis in Lelystad. En D66 is de enige partij die ‘kunst en cultuur’ benoemt als belangrijk punt en zelfs pleit voor ‘meer investeren in landschapskunst’. Maar dat pleidooi, daar lijkt de partij alleen in te staan.

Gerelateerd nieuws