Explosieve groei Kindcentrum Warande

Lelystad - Alweer twee jaar is het nieuwe gebouw van Kindcentrum Warande de spil in de wijk waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Burgemeester Adema bracht woensdag een bezoek aan het Kindcentrum en kreeg een inspirerende rondleiding.

Ze heeft een kijkje in de keuken kunnen nemen en bijvoorbeeld gezien hoe de soepele overgang van de 3+ kinderen naar onderwijs vorm krijgt. De presentatie van een aantal kinderen uit de bovenbouw in het kader van Lelystad Next Level leverde verrassende ideeën op over een hotel aan de kust, een aquarium en een schiereiland tussen Lelystad en de Marker Wadden.

De wijk Warande is volop in ontwikkeling en de volwaardige multifunctionele voorziening is daar een belangrijk onderdeel van. De gemeente ziet goede huisvesting als een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs. Met de realisatie van MFA Warande is een gebouw gerealiseerd dat het onderwijsconcept en daarmee de (talent)ontwikkeling van de kinderen de ruimte biedt. De afgelopen jaren is het aantal kinderen dat Warande bezoekt bij opvang en onderwijs explosief gestegen. 

Werken aan talentontwikkeling

Integraal Kind Centrum Warande is een initiatief van Stichting SchOOL en GO! Kinderopvang. Deze samenwerking biedt onderwijs en opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar en kenmerkt zich door één team met één leiding, één visie en een doorgaande ontwikkelingslijn. Door de intensieve samenwerking van onderwijs en opvang krijgt elk kind de mogelijkheid om zijn of haar talent optimaal te ontwikkelen.

Voorbereid op de toekomst

Kinderen wordt geleerd hun eigen waarden te ontwikkelen en te bepalen wat zij belangrijk vinden, waardoor zij de juiste keuzes kunnen maken in de toekomst. Er is veel aandacht voor het nieuwe en het onbekende, binnen een veilige omgeving met genoeg leermomenten, zoals pret maken en soms ruzie, elkaar helpen en ervaringen uitwisselen. De professionele medewerkers van Kind Centrum Warande dagen kinderen uit om kritisch te denken, argumenteren, debatteren en filosoferen. Zij begeleiden de kinderen met geduld, begrip en betrokkenheid.

Multifunctioneel gebruik

In het nieuwe gebouw zijn er naast onderwijs en opvang ook andere voorzieningen. Daarnaast kunnen de ruimtes in het gebouw worden gebruikt voor (vrijwillige) buurtactiviteiten op het gebied van sport- en cultuur.