Hertelling provinciale verkiezingen Flevoland afgerond

Lelystad - De hertelling van alle stemmen in Flevoland is voltooid. Donderdag werden de stemmen opnieuw geteld. Er werd decentraal geteld, dit betekent dat iedere gemeente één locatie had inricht waar alle stemmen uit deze gemeente geteld worden.

Waarnemer

Bij iedere locatie waren een waarnemer van de Kiesraad en het waterschap aanwezig. Maandag 15 april verwerkt het centraal stembureau de resultaten van de hertelling. De openbare zitting is op dinsdag 16 april om 10.00 uur in het Lelystadse stadhuis. Een dag later volgt het besluit toelating nieuwe Statenleden. De nieuwe Statenleden worden geïnstalleerd op woensdag 17 april. De vergadering begint om 19.00 uur.