Lelystads college legt twee scenario’s voor aan raad over gelijk speelveld parkeertarieven

Lelystad - Het college van burgemeester en wethouders in Lelystad legt de gemeenteraad twee scenario's voor over een gelijk speelveld voor wat betreft de parkeertarieven.

Motie aangenomen

Op 4 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen met als titel ‘Gelijktrekken parkeertarieven in het Stadshart’. In deze motie werd het college gevraagd om samen met de ondernemersvereniging Hart van Lelystad naar alternatieven te kijken voor het parkeertarief van €1,60. Uit de gesprekken is gekomen dat Hart van Lelystad voorstander is van het eerste uur gratis parkeren in het Stadshart.

Financiële claim

Dit leidt echter tot een financiële claim op de gemeentelijke begroting, aangevuld met een aantal compenserende maatregelen. Het college wil het voorstel daarom niet zonder meer overnemen. De raad krijgt meerdere scenario’s aangeboden door het college met het verzoek een richtinggevende uitspraak te doen.

Het eerste scenario betreft de invoering van een pilot met het eerste uur gratis parkeren in het Stadshart. Een looptijd van één jaar of drie jaar wordt daarbij als varianten voorgelegd. Het tweede scenario is de invoering van de nieuwe gelijkgetrokken parkeertarieven van €1,60 per uur, zoals eerder besloten in het raadsbesluit ‘Gelijk speelveld betaald parkeren’.

Eerste uur gratis parkeren

In afwachting van de verbouwingen in het Stadshart verwacht de ondernemersvereniging hiermee de bezoekers weer naar het centrum te krijgen. Het eerste uur gratis wordt naast de activiteiten die worden georganiseerd door de ondernemers ingezet als marketinginstrument. Hart van Lelystad heeft aangegeven dat alleen het eerste uur gratis parkeren een reëel alternatief is. Een verlaging van het tarief of een systeem van kortingskaarten wordt als niet zinvol beschouwd. Het college heeft dan ook alleen dit scenario aangeboden. Scenario 2 is het scenario, zoals eerder besloten in een raadsbesluit ‘Gelijkspeelveld betaald parkeren’. Het college staat neutraal tegenover alle aangeboden scenario’s.