Vergaard Uit Alle Streken en Christelijk Mannenkoor Dronten geven Passieconcert

Dronten - Christelijk gemengd koor Vergaard Uit Alle Streken en Christelijk Mannenkoor Dronten geven zaterdag 13 april een passieconcert in kerkcentrum De Ark aan De Oost in Dronten. De koren voeren het Paasoratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter uit. Thema van het oratorium is ‘Van Liefde Ongekend’.

'My song is love unknown'

Deze titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ‘My song is love unknown’ van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium ‘Van Liefde Ongekend’ bestaat uit twee delen: De cantate ‘Lam Gods’ en de cantate ‘Christus is Waarlijk Opgestaan’. Het is een boodschap van de overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met de Heer.

Lijden en opstanding van Christus

Evangelist Marcus geeft in dit oratorium het lijden en de opstanding van Christus weer. Zo worden de toehoorders gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Aan dit concert wordt medewerking verleend door lector Jaap Werkman, trompettisten Eddie Schraa, Adriaan Geschiere en Robin Schraa, slagwerker Martin Schraa en strijkensemble Rensink Consort.

Wisselende samenstelling

Het Rensink Consort bestaat uit professionele musici, vergevorderde studenten en amateurs. Het gezelschap treedt op in wisselende samenstelling. Het ensemble begeleidt koren en verleent medewerking aan CD- en televisieopnames. Daarnaast treden enkele musici uit het ensemble op tijdens culturele manifestaties.

Algehele leiding

Vaste begeleiders van Vergaard Uit Alle Streken en Christelijk Mannenkoor Dronten zijn Niek Vedelaar (piano) en Gert van der Weijde (orgel). De algehele leiding is in handen van dirigent Peter Speek.

Het concert begint om 20.00 uur en de zaal is open om 19.30 uur.De toegang is gratis. Aan het eind van het concert is er een collecte.