Vitality Club Lelystad bestaat jaar

Lelystad - De Vitality Club in Lelystad bestaat ruim een jaar. De Vitality Club is een non-profit organisatie, waarbij het de bedoeling is dat leeftijdsgenoten elkaar motiveren om dagelijkse beweging in hun routine te integreren en zo gezonder en gelukkiger oud te worden.

De intentie is om 50-plussers zich door sporten in de buitenlucht fitter, vitaler en actiever te laten voelen.

Met name voor 50-plussers is voldoende beweging essentieel, gezien het risico op leeftijdgerelateerde aandoeningen zoals hoge bloeddruk, diabetes en gewrichtsklachten. Naast de gezondheidswinst die een uur bewegen oplevert, ervaren de deelnemers het sociale aspect ook als waardevol. De trainingen worden geleid door vrijwilligers die een sportachtergrond hebben.

Door gebruik te maken van vrijwilligers wordt het laagdrempelig om deel te nemen, de kosten bestaan slechts uit een bijdrage van één euro per week. Dit is bestemd voor aanschaf dan wel vervangen van materiaal. Er zijn geen inschrijf- en abonnementskosten, deelname is geheel vrijblijvend.

De trainingen vinden twee keer per week plaats, te weten op woensdag en vrijdag van 9.30 tot 10.30 uur op een grasveld bij de Houttuinen. Nieuwe leden zijn welkom.

Voor meer informatie kunnen belangstelleden contact opnemen met Ton Immel, telefoon: 06-14414134, e-mail: tonimmel@gmail.com.

Zie ook de website van de Vitality Club.