Ook winkel mag in horecapaviljoen

Emmeloord - Drie ondernemers hebben zich bij de gemeente Noordoostpolder gemeld om mee te doen aan de ontwikkeling van het paviljoen op De Deel in Emmeloord waar naast horeca ook een winkel mag komen.

De gemeente beoordeelt of de belangstellenden voldoen aan de eisen die gesteld zijn aan de aanbestedingsvorm. Als dat het geval is, gaat de gemeente de komende weken met deze ondernemers in gesprek. Tijdens deze zogeheten dialooggesprekken worden ideeën uitgewisseld en gekeken of er voldoende basis is om met elkaar verder te gaan. Hierna formuleert de gemeente de definitieve opdracht. Uiteindelijk wordt met één van de ondernemers het verdere ontwikkelingstraject voortgezet en gaat deze ondernemer het pand bouwen en uitbaten.

‘Alle mogelijkheden staan op dit moment weer open. Het is positief dat we weer stappen gaan zetten’, aldus wethouder Wiemer Haagsma. De randvoorwaarden waarbinnen het horecapaviljoen mag worden ontwikkeld zijn verruimd. Zo mag in het paviljoen behalve horeca ook een winkel komen. Ook mag de geïnteresseerde ondernemer al in een eerder stadium dan voorheen meedenken over de plannen.