Lobby voor Lelylijn gaat gewoon door

Emmeloord - De lobby voor de Lelylijn moet wat betreft de initiatiefnemers van het Lelylijn Symposium onverminderd doorgaan.

Dit zeggen ze in reactie op de uitspraak van staatssecretaris Stientje van Veldhoven dat de Lelylijn voor het huidige kabinet een gepasseerd station is. 'Onder meer de fracties van D66 en CDA in Noordoostpolder staan in nauw contact met hun Tweede Kamerleden met spoor en infrastructuur in hun portefeuille. Dit is een project van de lange adem, waar in eerste instantie draagvlak van onderaf voor nodig. De provincies Flevoland, Friesland en Groningen moeten een gezamenlijk front gaan vormen, alleen dan heeft een spoorverbinding Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen kans van slagen. Vervolgens komt de Tweede Kamer pas in actie', zegt Wim van Wegen, namens de initiatiefnemers.

Niet onder indruk

'Wij als initiatiefnemers achter de Lelylijn-lobby, waaronder ook Werkgroep Spoor in Friesland, zijn door deze uitspraak van de staatssecretaris niet uit het veld geslagen. Ik ben niet onder de indruk', aldus Van Wegen.

De komende tijd zal er volop worden gelobbyd. Het college van Noordoostpolder is momenteel druk bezig met een lobbyplan. Van Wegen: 'Wat nu nodig is, is dat de gemeenten die baat hebben bij de spoorverbinding samen op de barricades gaan staan, daarnaast is het nu prioriteit dat de Lelylijn in de provinciale coalitieprogramma's wordt opgenomen.'