Verzet tegen plan voor woningen in Noordzoom neemt massale vormen aan

Lelystad – De publieke tribunes van de raadszaal stroomden dinsdagavond vol met ongeruste en boze bewoners uit het Karveel en De Boeier. Reden: het aan de gemeenteraad voorgelegde idee om de Noordzoom te ontwikkelen als locatie voor woningen in de hogere prijsklasse.

Noordzoom

De Noordzoom is het gebied tussen Het Karveel, De Boeier en het Zuigerplasbos, waar ook het Tuindersbos toe behoort. Het gebied omvat veel groen, bos, paardenweides, volkstuinen en vijf open velden. De laatsten zouden ontwikkeld kunnen worden als locatie voor wat heet ‘excellent wonen’.

Het college is, in opdracht van de gemeenteraad, op zoek geweest naar zo’n locatie. Die moet ruimte bieden aan, naar schatting, 100 tot 150 woningen: ‘luxe woonmilieus met woningen in het midden- en hoge segment’. Er zijn drie mogelijke locaties gevonden: een deelgebied van de nieuwbouwwijk Warande, Meerdijkhaven en de Noordzoom. De laatste heeft de voorkeur van het college: deze locatie kan het snelst ontwikkeld worden, omdat het om gemeentelijke grond gaat. De andere locaties vragen om hogere gemeentelijke investeringen.

Tegenstand

Dat er tegenstand zou komen uit het gebied, had de gemeente zelf ook wel verwacht. ‘De kans bestaat dat er vanuit de omgeving weerstand is tegen de plannen om dit gebied tot ontwikkeling te brengen. In het verleden is er eerder sprake geweest van planvorming op deze locatie, waar de omgeving zeer kritisch op gereageerd heeft,’ staat er in het voorstel van het college aan de gemeenteraad.

En dat was dan heel voorzichtig ingeschat, want de weerstand is enorm. Ook al gaat het dus nog niet om een vastomlijnd plan om te gaan bouwen, maar het voorstel een plan te maken hoe dit zou kunnen. De opmerking van wethouder Janneke Sparreboom, dat ook de omgeving hierbij moet worden betrokken, werd dinsdag met hoongelach ontvangen.

Liefde voor gebied

Want plannen maken of niet, de omgeving wil niet dat er ook maar iets gebouwd wordt in dat gebied, zoveel is wel duidelijk. Jonge tot oude Lelystedelingen spraken hun liefde uit voor het gebied, waar veel gewandeld wordt, gespeeld, gerecreëerd, waar de zinnen kunnen worden verzet en waar wordt gesport en van de natuur genoten. Ook de open velden horen daarbij. ‘Daar kun je juist je hoofd leegmaken,’ zei één van hen.

Het leidde dinsdag zelfs tot een aangeheven lied: ‘Duizenden bewoners op dit hele kleine stukje aarde, houden zielsveel van dit gebied, dus laat het in zijn waarde.’

Raad aan zet

De gemeenteraad, die zaterdag op bezoek was in het gebied, is nu aan zet. De komende vergaderingen laten zij hun licht schijnen over de wens een plan te maken voor de Noordzoom, en enkele fracties hebben al aangegeven daar niets in te zien.

Gerelateerd nieuws